GEBRUIK VAN DE C.A.T4

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

BEDIENING VAN DE C.A.T

Pak het handvat vast. Houd de knop ingedrukt en luister naar de pieptoon die aangeeft dat de batterijen in orde zijn. Vervang beide batterijen als u geen pieptoon hoort of als het batterijpictogram knippert.

Alleen modellen eC.A.T4 en gC.A.T4

eC.A.T4- en gC.A.T4-units voeren een zelftest uit bij het opstarten om te controleren op logboeksysteemfouten. Als er een probleem wordt gedetecteerd, zal het apparaat kortstondig het berichtfout 2 pictogramweergeven en een waarschuwingstoon laten horen.

OPMERKING: het interne datalogging-systeem zal niet goed werken als het berichtfout 2 pictogramis weergegeven. Gelieve terug te sturen voor onmiddellijke service.

Indien nodig kunnen eC.A.T4 en gC.A.T4 automatisch worden uitgeschakeld als eenfout 2 pictogramwaarschuwing wordt gedetecteerd.

Raadpleeg de C.A.T Manager-handleiding voor meer informatie.

Als een service / kalibratie binnen 31 dagen of minder moet worden uitgevoerd, wordt bij het opstarten 'CAL' weergegeven op het scherm, gevolgd door het aantal dagen tot een service / kalibratie moet worden uitgevoerd.

 

CAL icoon CALSafe

CALSafe-geactiveerde units zijn uitgerust met een systeem waardoor ze niet meer kunnen functioneren als ze de verwachte service- / kalibratiedatum hebben overschreden.

AlsCAL icooncontinu knippert bij het opstarten, moet u uw C.A.T onmiddellijk retourneren voor onderhoud / kalibratie.

Waarschuwingslabel Probeer geen C.A.T4 te gebruiken voor het opsporen van leidingen of kabels buiten de kalibratieperiode. Neem bij twijfel contact op met de verantwoordelijke persoon of met Radiodetection.

 

Selecteer modus

C.A.T4-modellen zijn uitgerust met vier lokalisatiemodi:

Vermijdingsmodus icoon Vermijdingsmodus A voor vermijdingsmodus: detecteert alle lokalisatiesignalen tegelijkertijd, inclusief Genny-, Power- en radiosignalen. De gevoeligheidsregeling past de signaalniveaus Power, Radio en Genny gelijktijdig aan.
Genny-moduspictogram Genny ModeG voor Genny: detecteert de lokalisatiesignalen geproduceerd door een Genny. Er zijn verschillende manieren om het Genny-signaal toe te passen. Het gebruik van een Genny is de meest betrouwbare manier om een ​​leiding of kabel te detecteren. De C.A.T4 en Genny4 zijn voorzien van nieuwe lokalisatiesignalen die de combinatie gevoeliger maken voor kabels met een kleine kern (bijv. Telecom & straatverlichting).
Power modus pictogram

EnergiemodusP voor kracht: detecteert signalen die afkomstig zijn van energietransmissienetwerken. Deze signalen zijn te vinden op elke pijp of kabel, niet alleen op stroomkabels. 

Waarschuwingslabel Sommige voedingskabels stralen GEEN detecteerbare voedingssignalen uit.

Waarschuwingslabel Stroomsignalen worden mogelijk niet gevonden op stroomkabels die zijn uitgeschakeld (bijv. Een straatverlichtingskabel tijdens daglicht). Gebruik altijd een Genny voordat u gaat graven.

Radiomodus pictogram

RadiomodusR voor Radio: detecteert radiosignalen die afkomstig zijn van verre radiozenders terwijl ze langs ondergrondse leidingen en kabels reizen.

Waarschuwingslabel Radiosignalen zijn niet altijd aanwezig. Gebruik altijd een Genny voordat u gaat graven.

 

DE C.A.T4

Houd de C.A.T4 met het mes verticaal en met de onderrand net boven de grond. Zwaai de C.A.T4 niet en kantel hem niet meer dan een paar graden ten opzichte van de verticaal. Het zwaaien van de C.A.T heeft invloed op de lokalisatienauwkeurigheid; alle eC.A.T4- en gC.A.T4-modellen zijn voorzien van SWING, een detectieapparaat om operators eraan te herinneren de C.A.T correct te gebruiken.

Lokaliseren van kabels en leidingen

De gevoeligheidsregeling wordt gebruikt om het veld waarin de C.A.T4 een leiding of kabel kan lokaliseren, te verkleinen. De gevoeligheidsregeling moet op maximum worden ingesteld voordat u begint met lokaliseren.

In alle lokalisatiemodi nemen de staafdiagram- en geluidsniveaus toe naarmate de C.A.T dichter bij een pijp of kabel komt, en verminderen wanneer deze er voorbij gaat of naarmate deze verder weg komt.

staafdiagram

Als de staafgrafiek maximaal over een pijp of kabel gaat, draait u de gevoeligheidsregelaar omlaag en beweegt u terug naar de locatiepositie. Door dit proces heen en weer te herhalen over de maximale uitleespositie, kan de positie van de kabel of buis worden bepaald. De tidemark-functie houdt de maximale staafdiagramaflezing vast om de identificatie van een piekuitlezing te vergemakkelijken.

Als de positie niet gemakkelijk kan worden bepaald met de Vermijdingsmodus, schakel dan tussen de speciale lokalisatiemodi (Genny, Power of Radio) voordat u de gevoeligheidsregelaar aanpast om de kabel of buis te lokaliseren.

De richting van een kabel of buis bepalen

Zodra de positie van een kabel of buis is gelokaliseerd, draait u de C.A.T4 erboven. De C.A.T staat in een rechte hoek over de kabel of buis wanneer de staafdiagram en audio maximaal zijn, en is er direct mee in lijn wanneer de staafdiagram en audio minimaal zijn. Controleer op nauwkeurigheid door de gevoeligheidsregeling te variëren terwijl u de C.A.T. (Dit proces kan in de Power-modus minder nauwkeurig zijn vanwege de aard van detecteerbare voedingssignalen).

 

draai de C.A.T

 

Traceer de begraven geleider terwijl u de C.A.T4 verticaal houdt en deze gelijkmatig heen en weer beweegt. Volg de lijn van de begraven geleider en markeer deze zoals vereist over het gebied dat moet worden uitgegraven.

Een gebied scannen voordat u gaat graven

Een eerste sweep met behulp van de vermijdingsmodus wordt aanbevolen, gevolgd door gedetailleerde scans met behulp van de andere modi. Gebruik de Genny-modus voor het schatten van de diepte zodra een buis of kabel is gedetecteerd (alleen C.A.T4 +, eC.A.T4 + en gC.A.T4 +).

Draai de functieschakelaar naar Vermijdingsmodus icoon (vermijdingsmodus) om het gebied te vegen op zoek naar kabels of leidingen die Genny-, Power- of radiosignalen uitstralen. Draai de gevoeligheidsregelaar op maximum voordat u begint. Als de signaalstaafgrafiek niet van het maximum beweegt, verlaag dan de gevoeligheidsregeling zodat de staafgrafiek lager is dan halverwege voordat u begint.

Veeg het gebied dat moet worden uitgegraven met een gestage en weloverwogen beweging.

Begin met het lopen langs de omtrek van de voorgestelde opgravingslocatie. Loop vervolgens over de lengte van de opgravingslocatie en beweeg over de breedte in parallelle bewegingen op ongeveer 0,5 meter van elkaar. Als je een Genny in de inductiemodus gebruikt, plaats de Genny dan zoals weergegeven, zodat de punthaken op de C.A.T4 in lijn zijn met de punthaken van de Genny4.

Veeg vervolgens over de breedte van de opgravingslocatie en beweeg in de lengte. Als u een Genny in inductiemodus gebruikt, plaatst u de Genny zoals afgebeeld.

Als zich een kabel of leiding bevindt, bepaal dan eerst de richting van de kabel of leiding en trek deze vervolgens over het te ontgraven gebied, eventueel met markeringen.

Ga vervolgens verder met het vegen over de opgravingslocatie.

mceclip0.png

 

Actief zoeken met inductie - parallelle leidingen en kabels vinden

Door de Genny4 op zijn kant te plaatsen, wordt een gebied met een Genny-signaal overspoeld. Merk op dat het signaal in deze richting niet direct onder de Genny4 wordt uitgezonden, dus herhaal de oefening met de Genny4 ten minste 1 meter opzij. U kunt ook een tweemanstechniek gebruiken om een ​​gebied te doorzoeken op ondergrondse nutsvoorzieningen, zoals weergegeven.

Genny ging op zijn kant liggen

 

de 2 man sweep techniek

 

Elimineren van aangrenzende kabels of leidingen ('Nulling out')

In sommige toepassingen kan een kabel of buis met een signaal aangrenzende nutsvoorzieningen maskeren. Een groot lokalisatiesignaal zou bijvoorbeeld langs een grote kabel kunnen stromen die dicht langs een tweede kabel met een kleiner signaal loopt. In deze situatie kan van C.A.T4 worden verwacht dat hij het signaal van de grotere kabel lokaliseert, maar mogelijk niet de tweede kabel. Ga als volgt te werk om de tweede kabel te lokaliseren:

  1. Gebruik de Genny4 in inductiemodus en plaats de Genny4 op zijn kant direct over de grote kabel en in lijn met de richting zoals afgebeeld.
  2. De kabel onder de Genny4 zou nu geen lokalisatiesignaal moeten ontvangen, maar andere kabels in de buurt zouden het Genny-signaal naar hen moeten hebben gestuurd en kunnen nu met de C.A.T4 worden gelokaliseerd.

Genny aan zijn kant

 

Lijndiepte schatten met de C.A.T4 + / eC.A.T4 + / gC.A.T4 + en Genny4

WaarschuwingslabelGebruik de C.A.T4 +, eC.A.T4 + of gCAT4 + diepteschattingsfunctie niet om te beslissen of mechanisch graven geschikt is.

Diepteschattingen zijn alleen mogelijk bij gebruik van de C.A.T4 +, eC.A.T4 + of gC.A.T4 + in Genny-modus.

Als u de Genny4 in de inductiemodus gebruikt, zorg er dan voor dat de positie voor het schatten van de diepte zich op ten minste 10 meter van de Genny bevindt. Als u een directe verbinding of een signaalklem gebruikt, kan deze afstand worden teruggebracht tot ongeveer 5 meter. Zodra een kabel of leiding is gelokaliseerd, plaatst u de C.A.T boven zijn positie en haaks op zijn richting.

mceclip1.png

 

Druk op de diepteknop en laat deze los. Het display toont de geschatte diepte tot de gedetecteerde geleider.

Schat geen diepte in de buurt van een bocht of T-stuk in een kabel of buis.

 

DYNAMISCHE BESCHERMING OVERBELASTING

Alle C.A.T4-modellen bevatten Dynamic Overload Protection, een krachtig hulpmiddel voor signaalverwerking dat elektrische interferentie identificeert en automatisch verwerpt die anders de elektronica van de C.A.T zou kunnen overbelasten. Dynamische overbelastingsbeveiliging stelt de operator in staat om leidingen en kabels te lokaliseren in omgevingen met elektrische ruis, zoals nabij elektrische onderstations of bovengrondse hoogspanningskabels. Houd er rekening mee dat Dynamic Overload Protection geen zeer hoge storingsniveaus kan overwinnen. In deze situatie verschijnt de Signaaloverbelastingswaarschuwing (zie Waarschuwingen).