C.A.T4: Bluetooth- en GPS-bediening

Volgen

Dynamische overbelastingsbescherming

Alle C.A.T4 modellen beschikken over een signaal processor, die een dynamische bescherming tegen overbelasting geeft, een krachtig signaalverwerkingstoestel dat elektrische interferentie identificeert en automatisch onderdrukt. Deze interferentie zou anders overbelasting van de elektronica van de C.A.T kunnen veroorzaken. Dankzij deze bescherming kan de gebruiker leidingen en kabels lokaliseren in gebieden met elektrische ruis, zoals nabij elektriciteitscentrales of hoogspanningskabels. De bescherming tegen dynamische overbelasting kan geen zeer hoge interferentieniveaus vermijden. In deze situatie verschijnt de waarschuwing Signaaloverbelasting (zie Waarschuwingen).

Bluetooth-bediening

Alle gC.A.T-modellen bieden Bluetooth-connectiviteit met Radiodetections C.A.T-Manager mobiele app voor Android die op Googles Play Store is te verkrijgen.

gC.A.T4-modellen vanaf augustus 2016 zijn ook compatibel met Apple-apparaten. C.A.T Manager-app voor iOS zal later in 2016 beschikbaar zijn in de App Store van Apple.

Om er snel achter te komen of een gC.A.T4 iOS compatibel is, controleert u of de zin “Werkt met Android- en iOS-apparatuur” onderaan op het etiket staat dat zich direct boven het batterijvak bevindt.Werking GPS/GNSS

gC.A.T-modellen zijn uitgerust met een interne GPS/GNSS-positieontvangermodule, die positionele gegevens aan de data logging in het interne geheugen toevoegt.

Als de schakelaar van het apparaat ingedrukt wordt, wordt de GNSS-ontvanger geactiveerd probeert deze contact te maken met het GNSS-satellietsysteem. De verbindingstijd is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het gebied dat gescand wordt, de weersomstandigheden en het tijdstip op de dag, maar over het algemeen is dit korter dan 2 minuten.

Het GPS-pictogram op het scherm knippert tot de module verbinding heeft met een satelliet. Dan blijft het pictogram voortdurend zichtbaar.

Als er een dieptemeting wordt weergegeven, verdwijnt het GPS-pictogram tijdelijk van het scherm.

Als er een GPS-verbinding is als de schakelaar wordt losgelaten, blijft de positionele module van gC.A.T gedurende een vooraf ingesteld periode (GPS Remain On, standaard 15 minuten) aan voor een directe GPS-verbinding de volgende keer dat de C.A.T gebruikt wordt.

Als er geen GPS-verbinding gemaakt is wanneer de schakelaar van de gC.A.T4 wordt losgelaten, dan blijft de positionele module eerst gedurende een vooraf ingestelde periode (GPS Lock Seek, standaard 15 minuten) aan, of tot een verbinding gemaakt is. Als er een verbinding gemaakt is, slaat de gC.A.T4 de positionele gegevens op en blijft er een GPS-verbinding bestaan gedurende de periode GPS Remain On.

De periodes voor GPS Lock Seek en GPS Remain On kunnen worden aangepast met behulp van de C.A.T Manager software-applicatie.

Zie de C.A.T. Manager gebruikershandleiding voor meer informatie.

 

WAARSCHUWINGEN

Signaaloverbelasting

Wanneer de C.A.T4 wordt gebruikt in gebieden waar zeer sterke stroomsignalen aanwezig zijn, knippert de meteruitslag. In deze toestand werken de gevoeligheidsregelaar en dieptefunctie niet en wordt u aangeraden om de C.A.T4 te hoger te heffen om deze uit de overbelaste toestand te halen of de C.A.T4 op een andere locatie te gebruiken.

 

Bij het uitvoeren van dieptemetingen

Geleider buiten het bereik van het zendersignaal.

De geselecteerde stand ondersteunt geen dieptemetingen.

Het is niet mogelijk om de diepte aan te geven, bijvoorbeeld door hoge elektrische interferentie.

StrikeAlert

De optionele functie StrikeAlert waarschuwt de gebruiker dat er ondiep liggende leidingen of kabels zijn. Om te controleren of uw C.A.T4 over StrikeAlert beschikt, dient u de StrikeAlert Activation sticker te zoeken op de zijkant van de C.A.T4.

Wanneer een ondiep liggende kabel of leiding wordt gedetecteerd in Power, Genny of Avoidance stand, knippert er een sterretje in het display en klinkt er een onmiskenbaar piepgeluid. StrikeAlert is niet actief bij het opsporen van Radio signalen.

De unit StrikeAlert kan gewijzigd worden gedurende het gebruik van de C.A.T. Manager en wordt getoond bij het opstarten:

geeft aan dat de StrikeAlert niet aktief is

geeft aan dat de StrikeAlert aktief is

 

 

Waarschuwingen deactiveren

Zonodig, bijvoorbeeld wanneer onder een hoek gelokaliseerd moet worden, kunnen de waarschuwingen StrikeAlert en SWING tijdelijk uitgeschakeld worden door de diepteknop bij het opstarten ingedrukt te houden (net zolang als de batterijtesttoon zou piepen bij het inschakelen). eC.A.T4 en gC.A.T4-modellen registreren deze actie in het logboek.


Deel dit artikel

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen