C.A.T4 en Genny4: optionele accessoires

Volgen

SONDE ER VOOR NIET-METALEN PIJPLEIDINGEN

De sonde is een kleine, waterdichte zender. De C.A.T4 kan dit signaal detecteren wanneer deze in de Genny stand of Avoidance stand staat ingesteld.

Schroef het batterijvak open en plaats de batterijen in de richting van de polariteit zoals aangeduid op het diagram in het batterijvak.

Controleer op correcte werking, door de sonde op de grond te plaatsen, zet de C.A.T4 in de Genny en terwijl u de C.A.T4 evenwijdig houdt aan de sonde, controleert u of deze het signaal goed ontvangt.

Plaats de sonde in de leiding of buis en pas de signaalontvangst zo aan, dat de C.A.T4 het signaal goed ontvangt.

 

Voor en na het pieksignaal verschijnen spook-signalen. Lokaliseer alle drie pieksignalen om vast te stellen dat de maximale signaalontvangst het daadwerkelijke hoofdsignaal is waar de sonde zich bevindt.

Het roteren van de C.A.T4 om zijn eigen as – om de grootste signaal ontvangst te verkrijgen – brengt het ontvangerblad van de C.A.T4 evenwijdig aan de sonde. Dit is een goede manier om de richting van de buis of leiding te identificeren.

 

Sonde diepte meten met de C.A.T4+/eC.A.T4+/gC.A.T4+

Gebruik de C.A.T4+ of eC.A.T4+ dieptemeting NIET om te beslissen of machinaal gegraven kan worden.

Dieptemeting is alleen mogelijk met de C.A.T4+, eC.A.T4+ of gC.A.T4+ in de Genny stand.

Lokaliseer het hoofdsignaal van de sonde zoals eerder beschreven. Houd de C.A.T4 verticaal en evenwijdig aan de sonde. Houd de diepteknop ingedrukt totdat ‘M’ op het display verschijnt en laat vervolgens los. De dieptemeting wordt weergegeven.

Indien de functie StrikeAlert ingeschakeld is, zal het alarm activeren op circa 1,2m tijdens het lokaliseren van een sonde. Als dit onhandig is, kan de functie StrikeAlert uitgeschakeld worden in de Genny stand door de diepteknop tijdens het aanzetten ingedrukt te houden net zolang als de batterijtest begint te piepen bij het inschakelen.

 

FlexiTrace™ – voor het lokaliseren van niet-metalen leidingen

FlexiTrace is een flexibele geleidende band van 50 m of 80 m met een ingebouwde sonde die ingebracht kan worden in niet-metalen leidingen en goten zodat ze gelokaliseerd kunnen worden op dieptes tot maximaal 3 m. FlexiTrace kan ingebracht worden in een leiding of buis met een binnendiameter vanaf 12 mm en met bochten zo nauw als 250 mm. Om het te gebruiken als een sonde, dient u beide zenderkabels aan te sluiten op de beide FlexiTrace-aansluitpunten. In deze opstelling kan alleen de punt van de FlexiTrace gelokaliseerd worden. Om de volledige lengte op te sporen dient u de rode zenderkabel aan te sluiten op een FlexiTrace-aansluitpunt en de zwarte kabel te aarden, hetzij aan de aardpen of aan een gepast aardingspunt.

 

Lichtnetbekrachtiger

De lichtnetbekrachtiger brengt het Genny zendersignaal via een stopcontact over op het electriciteitsnetwerk in huis en via de dienstleiding over op de hoofdkabel in de straat.

Sluit de lichtnetbekrachtiger aan op de aansluitbus van de Genny4 en het stopcontact. Zet de Genny4 aan.

De lichtnetbekrachtiger biedt bescherming tot 250V ac.

Onderhoud

De C.A.T4 en Genny4 werden zodanig ontwikkeld dat ze minimale herkalibratie vereisen. Net zoals met alle veiligheidsapparatuur wordt het aanbevolen dat deze worden nagezien en dat hun kalibratie minstens één keer per jaar gevalideerd wordt met behulp van door Radiodetection goedgekeurde testapparatuur. Radiodetection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderhoud, kalibratie of reparaties die zijn uitgevoerd door niet daartoe bevoegde personen.

Om te controleren wanneer de C.A.T4 zijn volgende onderhoud moet krijgen, knijpt u de trekker samen en druk vervolgens op de diepteknop totdat ‘C’ (Configuratie) verschijnt. Het display doorloopt nu automatisch de volgende informatie: ‘S’ (softwareversie), ‘D’ (dag), ‘M’ (maand) en ‘Y’ (jaar).

eCERT

Alle C.A.T 4 modellen zijn uitgerust met een eCert waardoor een grondige test uitgevoerd kan worden en genereert een Radiodetection Calibratie Certificaat zodra een positief test resultaat is behaald.

Let op: eCert voert geen algehele functie check uit gedurende de testfase en evenmin wordt het LCD scherm beoordeeld.

OM een eCert test uit te voeren dient de C.A.T4 aangesloten te zijn aan een computer met internet waar de C.A.T Manager sofware op geinstalleerd is. Mogelijkerwijze is aanvullende aankoop noodzakelijk, contacteer Radiodetection voor verdere details.

BATTERIJEN VERVANGEN

Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar of verschillende soorten batterijen, aangezien dit er voor kan zorgen dat ze oververhitten.

C.A.T4

Om de batterijen te vervangen, opent u het deksel met een schroevendraaier of muntstuk. Gebruik 2 alkaline D batterijen (LR20) of vergelijkbare NiMH oplaadbare batterijen.

Genny4

To replace batteries, open the access cover using a screwdriver or coin. Use four LR20 (D-cell) alkaline batteries.

Productspecificatie


Deel dit artikel

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen