RD7100-systeem: Overzicht Tx-1, Tx-5 en Tx-10 zenders

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Functies zender

1. Toetsenbord.

2. LCD-scherm.

3. Afneembare accessoirebak.

4. D-celbatterijhouder

5. Optionele oplaadbare lithium-ionbatterij

 

 

 

 

 

Toetsenbord zender

6. Aan / uit-toets: Hiermee schakelt u het apparaat aan en uit. Opent het menu van de zender.

7. Frequentietoets : Selecteert de frequentie. Menu-navigatietoets.

8. Pijltje omhoog en omlaag: Past het niveau van het uitgangssignaal aan. Bladert door de menuopties.

9. Meetsleutel: wordt gebruikt om spannings- en impedantiemetingen uit te voeren. Opent een submenu.

Pictogrammen zenderscherm

10. Pictogram batterij: Geeft aan hoeveel energie de batterij nog heeft.

11. Alfanumerieke beschrijving van geselecteerde bedieningsmodus.

12. Standby-pictogram: verschijnt wanneer de zender zich in de standby-modus bevindt Uitgangsniveau: geeft het uitgangsvermogen van de zender weer.

14. Accessoire- of meetindicators: geeft aan of een accessoire is aangesloten of dat de meetmodus actief is

15. DC-pictogram: Wordt weergegeven als de zender wordt gevoed door een externe DC-voeding

16. Inductie-indicator: Wordt weergegeven als de zender in Inductiemodus staat

17. A-Frame (alleen Tx-5 en Tx-10): Geeft aan dat de zender in foutopsporingsmodus staat

18. Indicatie spanningswaarschuwing: Geeft aan dat de zender een potentieel gevaarlijk spanningsniveau afgeeft

19. Pictogram volume: Geeft het volumeniveau weer

 

 

  • Zenders Tx-1, Tx-5 en Tx-10