Menuopties

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Het menu gebruiken

In de menu's van de RD7100 kabelzoeker of zender kunt u systeemopties selecteren of wijzigen. Als u het menu geopend hebt, kunt u er met de pijltjestoetsen doorheen bladeren. Navigatie geschiedt hetzelfde op zowel de zender als de ontvanger. In het menu worden de opties links onderin het scherm weergegeven. Let erop dat in het kabelzoekermenu de toetsen en functioneren als pijltje naar links en naar rechts. In het zendermenu functioneren de knoppen en als pijltje naar links en naar rechts. Met het pijltje naar rechts opent u een submenu en met het pijltje naar links selecteert u de optie en keert u terug naar het vorige menu.

Door het menu van de kabelzoeker bladeren

 1. Druk op de toets om het menu te openen.
 2. Gebruik de toets of om door de menuopties te bladeren.
 3. Druk op de toets om het submenu ECO te openen.
 4. Use the or arrows to scroll through the sub-menu options.
 5. Gebruik de knop om een selectie te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu
 6. Druk op de toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties kabelzoeker

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (hardst)
GPS Inschakelen/uitschakelen van de interne GPS-module en inschakelen/uitschakelen van SBAS-correcties (alleen GPS-modellen)
EENH Selecteer metrisch of Amerikaanse eenheden
INFO Uitvoeren van een zelftest, geeft de datum weer van de meest recente servicekalibratie (M, CAL) of de meest recente eCert-kalibratie.
CAL Geeft de datum van de laatste kalibratie of eCert-kalibratievalidatie weer
TAAL (LANG): Selecteer menutaal
Stroom Selecteren van frequentie lokale stroomnetwerk:
ANT Inschakelen of uitschakelen van een antennemodus, met uitzondering van Piek
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties
ALARM Inschakelen of uitschakelen van StrikeAlert
BATT Set battery type: Alkaline, NiMH or Li-Ion
PIJLTJE Selecteren van Nul of proportionele geleidepijltjes (GUIDE) in Piek+-modus
KOMPA Enable or disable display of the Compass feature.

Door het menu van de zender bladeren

 1. Druk op de toets om het menu te openen.
 2. Gebruik de toets of om door de menuopties te bladeren.
 3. Druk op de toets om het submenu ECO te openen.
 4. Use the orarrows to scroll through the sub-menu options.
 5. Press the key to make a selection and return to the previous menu or exit the menu.
 6. Druk op de toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties zender

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (hardst)
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties
BOOST Verhoog de zenderuitvoer gedurende een specifieke tijd (in minuten)
TAAL (LANG): Selecteer menutaal
OPT F Uitvoeren van SideStepauto™ voor het automatisch selecteren van een lokalisatiefrequentie voor de aangesloten leiding.
BATT Batterijtype instellen: ALK, NIMH of LIION Selecteer Eco-modus (alleen alkaline-batterijen)
MAX P Stel de zender in op maximaal uitgangsvermogen.
MODEL De instelling van de zender aanpassen aan het model van uw kabelzoeker.
MAX V De uitgangsspanning instellen op het maximum (90 V).