Werkt op batterijen

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Eerste gebruik

 

Voedingsopties

RD7100-sytemen worden standaard geconfigureerd voor het gebruik van D-cel alkalinebatterijen.

Zowel de kabelzoeker als de zender kunnen ook gevoed worden met oplaadbare D-cel NiMH-batterijen van goede kwaliteit of de optionele Li-Ion oplaadbare batterijen. Het is belangrijk de juiste batterijen in de kabelzoeker te gebruiken om de prestaties te optimaliseren, zie paragraaf 4.5.

Zenders kunnen ook gevoed worden met optionele adapters voor in een stopcontact of een voertuigaansluiting.

Batterijen plaatsen

RD7100-systemen worden geleverd met D-cell batterijhouders. Er dienen geschikte alkaline of NiMH-batterijen in het batterijvak geplaatst te worden voor eerste gebruik.

Op de kabelzoeker:

Om de D-cell batterijen in de kabelzoeker te plaatsen opent u het batterijvak.

Het batterijcompartiment openen

 

Plaats twee D-cell batterijen van goede kwaliteit. Let op de polariteit van de cellen wanneer u ze in de batterijhouder plaatst.

Batterijen in de kabelzoeker plaatsen

 

Op de zender:

Om de D-cell batterijen in de zender te plaatsen, maakt u de accessoirelade los. Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van de zender. Gebruik de draaiknop om de batterijlade los te maken. Plaats acht D-cell alkaline- of NiMH-batterijen.

D-cel batterijhouder.

 

Batterijstatus

Op het scherm van de kabelzoeker en zender staat een batterijstatusindicatie. Als de batterij vervangen moet worden, knippert het batterijpictogram op het scherm.

Door langdurig gebruik van hoogvermogenuitvoer op de zender verkort u de levensduur van de batterij.

 

Plaatsen/verwijderen van batterijen

Batterijen kabelzoeker:

  1. Open het batterijvak met het ontgrendelingsmechanisme
  2. Als u gebruik maakt van een Li-Ion-batterij, trek dan stekker van de batterij eruit (zie afbeelding 4.7)
  3. Til het accessoiredeksel op en druk daarbij de vergrendeling naar binnen

Druk de vergrendeling naar binnen

 

4. Draai de batterijen vanaf de ontgrendeling naar boven

5. Herhaal aan de andere zijde om de batterij er volledig uit te halen en til de batterijen er dan uit

Herhaal en til dan de batterijen eruit

 

Om een nieuwe batterij te plaatsen, tilt u beide accessoiredeksels op en drukt u de batterij aan tot hij aan beide zijden klikt. Sluit vervolgens de batterijlade

Een nieuwe battery-pack plaatsen

 

Als u een Li-Ion-batterij gebruikt, steek dan het contact van de batterij erin (afb. 4.7).

 

Laad de lithium-ionbatterij voor eerste gebruik volledig op

 

Batterijen zender:

  1. Maak de accessoirebak los en verwijder hem
  2. Draai aan het ontgrendelingsmechanisme om het batterijcompartiment te openen
  3. Ontgrendel de batterijhouder door voorzichtig te drukken en til het battery-pack er vervolgens uit
  4. Leg de clips van de batterijen naast de corresponderende sleuven op de zender en druk ze op hun plek.
  5. Sluit het batterijcompartiment, draai de vergrendeling om en plaats de accessoirebak terug.

 

Maak de accessoirebak los en verwijder hem

 

 

Het batterijcompartiment openen

 

Druk op het ontgrendelingsmechanisme en til het battery-pack eruit

Leg de batterijen recht en druk ze op hun plek

 

Lithium-ion batterijen laden

WAARSCHUWING! Gebruik alleen door Pearpoint geleverde laadapparatuur. Het gebruik van andere laders kan een veiligheidsgevaar veroorzaken en/of de levensduur van de batterij verkorten.mceclip0.png

LET OP: Laat uw batterij niet volledig ontladen, omdat dit de levensduur kan verminderen of permanent kan beschadigen. Als u uw apparatuur gedurende een lange periode niet gebruikt, laad ze dan minstens eenmaal per maand op. Als u uw apparatuur langer dan 1 maand hebt opgeslagen en de batterij volledig hebt ontladen, moet u ervoor zorgen dat de batterijlader aangeeft dat deze naar behoren werkt, evenals de instructies, en dat de batterij niet oververhit raakt.

WAARSCHUWING! Batterijen kunnen na langdurig gebruik op volledig vermogen warm worden. Let op bij het vervangen of verwerken van batterijen.mceclip1.png

WAARSCHUWING! Knoei niet met batterijen en probeer ze niet uit elkaar te halen.mceclip2.png

VOORZICHTIG: als de batterij uitvalt of als de batterij tekenen van verkleuring / fysieke schade vertoont, stuurt u het hele apparaat naar een erkend reparatiecentrum voor onderzoek en reparatie. Lokale, nationale of IATA-transportregels kunnen het verzenden van defecte batterijen beperken. Vraag bij uw koerier naar de beperkingen en richtlijnen. Uw lokale verkoper van Radiodetection kan uw verwijzen naar onze goedgekeurde reparatiewerkplaatsen.

U kunt uw batterijen opladen met behulp van de Radiodetection-netvoeding of autoladers.

OPMERKING: Het oplaadtemperatuurbereik is 0 tot 45 ° C, 32 tot 113 ° F. Probeer uw batterijen niet buiten dit temperatuurbereik op te laden

WAARSCHUWING! Verwarm de oplaadbare batterijen niet boven een temperatuur van 60°C. Hierdoor brengt u schade toe aan de thermische zekering van de batterijen.mceclip3.png

 

Li-Ion battery-pack kabelzoeker

Om de batterijen van de kabelzoeker op te laden, sluit u de batterijlader aan op de gelijkstroomaansluiting op de voorkant van het battery-pack.

 

De Li-ionbatterijen van de kabelzoeker laden

 

Li-Ionbatterijen zender

Om de batterijen te laden, haalt u ze uit de zender en sluit u ze op de zender batterijlader aan.

De Li-ionbatterijen van de zender laden

 

 

Zie voor meer informatie over het laden van batterijen de instructies die bij uw lader geleverd zijn.