MAX V-functie

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Als u zich niet houdt aan deze veiligheidswaarschuwingen, kan dat leiden tot ernstige verwondingen of overlijden

Als u zich niet houdt aan deze veiligheidsvoorschriften, kan dat leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen

WAARSCHUWING! Directe verbindingen met geleiders die onder spanning staan mogen alleen gemaakt worden door gekwalificeerd personeel met behulp van de juiste producten die geschikt zijn voor verbinding met lijnen die onder spanning staan.

WAARSCHUWING! De zender kan potentieel levensgevaarlijke spanning afgeven. Let op bij het toepassen van signalen op een pijpleiding of kabel en stel andere technici die aan de lijn werken op de hoogte.

WAARSCHUWING! Dit apparaat is NIET goedgekeurd voor gebruik in gebieden waar gevaarlijke gassen aanwezig kunnen zijn.

WAARSCHUWING! Zorg er altijd voor dat de zender UIT staat wanneer u kabels aansluit en opnieuw aansluit.

MAX V-functie

De MAX V-functie op de TX-zender wordt gebruikt wanneer het nodig is om over lange afstanden te zoeken op doellijnen met hoge impedantie, zoals lijnen die niet zijn beëindigd, tot een maximum van 90V in de modus Direct Connect.

Standaard is de instelling altijd ingesteld op LAAG wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Het is raadzaam om altijd in de laagspanningsmodus te gaan zoeken.

Overweeg ook een iets hogere frequentie te gebruiken als meer stroom nodig is over lange afstanden, voordat u overschakelt naar de hoogspanningsmodus.

Er zijn 2 niveaus van instellingen in het MAX V Menu.

  • LAAG tot 30V
  • HOOG tot 90V

Alle Tx-varianten hebben deze functie. 1W (TX-1), 5W (TX-5 en TX-5B), 10W (TX10 en TX-10B)

Opmerking: De spanningslimiet moet worden ingesteld op LAAG in het menu MAX V bij gebruik met een Flexitrace en met het uitgangsvermogen ingesteld op maximaal 1 W.

 

Toetsenbordnavigatie

  • Druk op de toets om het menu te openen.
  • Druk op de toets om het menu te openen.
  • Druk twee keer op de toets om naar de MAX V-functie te bladeren.
  • Druk op de toets om het menu MAX V te openen
  • Druk op de toets om te schakelen van LAAG naar HOOG.
  • Druk op de knop om terug te keren naar het vorige niveau of het menu af te sluiten.

 

Indicatie spanningswaarschuwing: Geeft aan dat de zender een potentieel gevaarlijk spanningsniveau afgeeft

 

 

 

 

Radiodetection biedt trainingen aan voor de meeste producten van Radiodetection. Onze gekwalificeerde instructeurs trainen bedieners van apparatuur of ander personeel op de door u geprefereerde lokatie of op het hoofdkantoor van Radiodetection.