MAX V Function

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

[fuzzy][fuzzy]WAARSCHUWING! [fuzzy]Als u zich niet houdt aan deze veiligheidswaarschuwingen, kan dat leiden tot ernstige verwondingen of overlijden

[fuzzy]LET OP!: Als u zich niet houdt aan deze veiligheidsvoorschriften, kan dat leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen

[fuzzy]WAARSCHUWING! Directe verbindingen met geleiders die onder spanning staan mogen alleen gemaakt worden door gekwalificeerd personeel met behulp van de juiste producten die geschikt zijn voor verbinding met lijnen die onder spanning staan.

[fuzzy]WAARSCHUWING! [fuzzy]De zender kan potentieel levensgevaarlijke spanning afgeven. [fuzzy]Let op bij het toepassen van signalen op een pijpleiding of kabel en stel andere technici die aan de lijn werken op de hoogte.

[fuzzy]WAARSCHUWING! [fuzzy]Dit apparaat is NIET goedgekeurd voor gebruik in gebieden waar gevaarlijke gassen aanwezig kunnen zijn.

[fuzzy]WAARSCHUWING! Always ensure that the Transmitter is OFF when connecting and reconnecting cables.

MAX V Function

The MAX V function on the TX Transmitter is used when there is a need to locate over long distances on high impedance target lines such as lines that are unterminated, to a maximum of 90V in Direct Connect mode.

By default the setting is always set to LOW when the unit is powered on.

It is advisable to always start locating in the low voltage mode.

Consider also using a slightly higher frequency if more current is needed over long distances, before switching to the high voltage mode.

There are 2 levels of settings in the MAX V Menu.

  • LOW up to 30V
  • HIGH up to 90V

All Tx Variants have this feature. TX -1, TX -5, TX-10, TX -10B.

Opmerking: The voltage limit should be set to LOW in the MAX V menu if using with a Flexitrace, and with the output power set to a maximum of 1W.


Keypad Navigation

  • Press the key to switch the unit on.
  • Press the key to enter the menu.
  • Press the key twice to scroll up to the MAX V Function.
  • Press the key to enter the MAX V menu
  • Press the key to toggle from LOW to HIGH.
  • Press the key to confirm selection and return to the previous level or exit the menu.

Indicatie spanningswaarschuwing: on the LCD display indicates that the transmitter is outputting potentially hazardous voltage levels.

TrainingRadiodetection provides training services for most Radiodetection products. Onze gekwalificeerde instructeurs trainen bedieners van apparatuur of ander personeel op de door u geprefereerde locatie of op het hoofdkantoor van Radiodetection.