Toetsenbordacties

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

In/uitschakelen

Schakel de kabelzoeker of zender in door op de toets te drukken.

Om de kabelzoeker of zender af te sluiten, houdt u de knop ingedrukt tot het scherm leeg is.

De kabelzoeker schakelt automatisch uit als er 5 minuten geen toetsen ingedrukt zijn.

Acties en snelkoppelingen toetsenbord

Acties kabelzoekertoetsen

Toets Kort indrukken Lang indrukken
Open het menu. Schakel de voeding uit.

Blader door de lokalisatiefrequenties van laag naar hoog.

 

When using active frequencies: Toggle Peak, Peak+, Null and guidance antenna modes.

PL & PLG modellen in voedingsmodus: blader door Power Filters™ voor beter onderscheid tussen parallelle of sterke voedingssignalen.

In antennemodus Piek+:Schakelen tussen Geleide- en Nulpijlen.

 

 

 

verhogen en verlagen van sterkte. RD7100 stelt automatisch versterking in op het middelpunt wanneer deze toets wordt ingedrukt. Snel verhogen en verlagen van versterkingsstappen in verhogingen van 1dB.

Acties zendertoetsen

Toets Kort indrukken Lang indrukken
Open het menu. Schakel de voeding uit.
Blader door de lokalisatiefrequenties van laag naar hoog.  
Neem spannings- en impedantiemetingen met behulp van de geselecteerde frequentie Neem spannings- en impedantiemetingen met behulp van een standaardfrequentie.
Pas het uitgangssignaal aan. Selecteer stand-by / maximaal standaardvermogen .

OPMERKING: om door frequenties te bladeren van hoog naar laag, houdt u gedrukt terwijl u op de toets drukt (geldt voor zowel kabelzoeker als zender).

Antennemodi

De RD7100-kabelzoeker ondersteunt 4 antennemodi die passen bij uw specifieke toepassing of de lokale omgeving.

Druk op de toets om door de lokalisatiemodi te bladeren.

PIEK: Voor nauwkeurig lokaliseren bevat de balkgrafiek voor Piek een visueel overzicht van de signaalsterkte. Het pieksignaal bevindt zicht direct boven de ondergrondse leiding.
PIEK+: Kies ervoor de nauwkeurigheid van de balkgrafiek Piek te combineren met Nul-pijlen, die kunnen wijzen op de aanwezigheid van storing, of met de proportionele geleidepijlen voor snelle tracering van leidingen - schakel tussen de twee opties door de toets ingedrukt te houden.
Proportionele pijlen en een ballistische directionele 'naald' gecombineerd met audio-indicatie van links/rechts voor snel traceren van het algemene pad van een ondergrondse leiding.
NUL: Biedt een snelle indicatie van links/rechts van het pad van de leiding. mdat Nul ontvankelijk is voor ruis, kan hij het beste gebruikt worden in gebieden waar geen andere leidingen aanwezig zijn.