Bediening: Deel 1

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Dynamische overbelastingsbescherming

Met dynamische overbelastingsbescherming (DOB) kunt u nauwkeurig lokaliseren in gebieden waar hoge niveaus elektromagnetische ruis aanwezig zijn, zoals bij substations en onder hoogspanningsleidingen. DOB werkt door signaalpieken te negeren die anders de digitale signaalverwerker van de RD7100 zouden overbelasten. DOB is een geïntegreerde functie op alle RD7100-kabelzoekers. De gebruiker hoeft hiervoor niets te doen.

In het geval van hoge niveaus aan elektromagnetische ruis kan de DOB niet voorkomen dat de RD7100 overbelast wordt. Als de RD7100 overbelast wordt, wordt de gebruiker door middel van een knipperend pictogram gewaarschuwd. Zowel diepte- als stroommetingen worden in geval van overbelasting uitgeschakeld.

TruDepth™ -meting

Alle RD7100-kabelzoekers gebruiken TruDepth™ voor het automatisch meten van diepte als een goede kwaliteit van de meting gegarandeerd kan worden.

TruDepth geeft alleen een lokalisatiediepte weer wanneer

  • De kabelzoeker gericht is boven de doellijn, -kabel of -sonde.
  • De lokale signaalcondities worden beoordeeld als voldoende voor een nauwkeurige meting

Om te zorgen dat de kabelzoeker correct georiënteerd is, kunt u de kompasfunctie op het scherm gebruiken.

Dieptemetingen worden weergegeven in de door u opgegeven meeteenheden.

StrikeAlert

StrikeAlert detecteert de mogelijke aanwezigheid van ondiepe nutsvoorzieningen en waarschuwt de uitvoerder met een reeks knipperende asterisken op het scherm en een hoorbare melding, gekenmerkt door een snel fluitend geluid.

StrikeAlert wordt geactiveerd in de modi Stroom en Actief.

RD7100-kabelzoekers worden standaard verzonden met StrikeAlert ingeschakeld. Dit kan uitgeschakeld worden via het menu StrikeAlert ('ALERT'). Hier kunt u de instelling StrikeAlert instellen op OFF.

StrikeAlert kan ook uitgeschakeld worden met behulp van de RD Manager computersoftware. Zie de gebruikershandleiding bij RD Manager voor meer informatie.

WAARSCHUWING! Door de audio op de kabelzoeker uit te zetten wordt het audio-alarm StrikeAlert uitgeschakeld.

Achtergrondverlichting

De zender en kabelzoeker beschikken over een achtergrondverlichting, waardoor het LCD-scherm indien nodig beter zichtbaar is. De verlichting van de kabelzoeker wordt geregeld via een omgevingslichtsensor en hoeft door de gebruiker niet ingesteld te worden. De verlichting van het scherm van de zender wordt geactiveerd als u op een knop drukt. De verlichting gaat na een paar minuten automatisch uit.

SideStepauto

De zender kan u een automatisch advies voor een algemene lokalisatiefrequentie voor de bedoelde lokalisatietaak geven door de impedantie van de doelkabel of -leiding te meten.

SideStepauto™ helpt bij het verbeteren van lokalisatienauwkeurigheid door het beste signaal vast te stellen. Met SideStepauto kunt u ook de levensduur van de batterij verlengen.

SideStepauto werkt alleen in directe verbindingsmodus.

Gebruik maken van SideStepauto

SideStepauto inschakelen:

Sluit de zender op de doelleiding aan, en

  1. Druk op de toets om het menu te openen.
  2. Blader naar het menu OPT Fmet behulp van de knoppen en
  3. Druk op de knop om het menu OPT F te openen.
  4. Blader met de knop of totdat START wordt weergegeven
  5. Druk op de knop om SideStepauto en het menu OPTF te sluiten
  6. Druk op de knop om het menu af te sluiten.

SideStepauto moet ingeschakeld zijn voor iedere directe verbinding die gebruik maakt van de optie START. De gebruiker kan op ieder moment de frequentie handmatig veranderen met behulp van de knop