GPS (GNSS)

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

De RD7100-kabelzoeker kan de interne GNSS-module gebruiken om de breedte, lengte en nauwkeurige UTC-tijd te noteren, naast de locatiegegevens met behulp van SurveyCERT™+ of het automatische logboeksysteem (alleen GPS- en logboekmodellen).

Door de GNSS-gegevens kunnen de gegevens eenvoudig in kaart gebracht worden, en de informatie direct geëxporteerd en opgeslagen worden naar GIS-systemen.

GPS-menu

Het GPS-menu openen:

  1. Druk op de toets om het menu te openen.
  2. Blader naar het menu GPS met behulp van de knoppen en .
  3. Druk op de knop om het menu GPS te openen.

Gebruik de knop of om door de 5 opties te bladeren:

  • Selecteer YES (JA) om de interne GPS te resetten (alleen GPS-modellen)
  • Selecteer dit om de interne GPS te gebruiken, indien aanwezig.
  • Selecteer deze optie om de interne GPS-module uit te schakelen en het de batterijen te sparen.
  • Selecteer dit om SBAS-modus IN of UIT te schakelen (Satellietgebaseerd correctiesysteem). SBAS kan GPS-nauwkeurigheid verbeteren daar waar SBAS signalen ter beschikking staan

Selecteer dit om het GPS-menu te sluiten

4. Druk op de knop om uw wijzigingen te bevestigen en het GPS-menu af te sluiten.

5. Druk op de knop om het menu af te sluiten

Indien SBAS aan is duurt het langer voordat het GPS-systeem gelockt is

Interne GNSS ‘GPS’

RD7100 GPS-modellen beschikken over een interne GNSS-module. Als een intern GNSS-model geactiveerd is, probeert dit automatisch 'contact' te maken met een aantal GPS-satellieten als de RD8100 wordt ingeschakeld.

De tijd die de GPS-module nodig heeft om te locken met het GPS-systeem is afhankelijk van hoe lang het geleden is dat hij gebruikt is en de aanwezigheid van obstakels (zoals hoge gebouwen, bomen, enz.) die het zicht kunnen belemmeren.

Als het apparaat een aantal dagen niet gebruikt is, kan de time to first fix (eerste positiebepaling) tot een aantal minuten duren.

De RD7100-kabelzoeker geeft een aantal pictogrammen weer, die duiden op de aanwezigheid van een interne en actieve GPS en wanneer deze contact heeft met een GPS-systeem, de kwaliteit van het ontvangen signaal of het aantal ontvangen satellieten.

De nauwkeurigheid van de GPS-module wordt beïnvloed door het aantal ontvangen satellieten en de hoogste nauwkeurigheid wordt alleen bereikt als de signaalkwaliteit maximaal is.

GPS-pictogrammen

De GPS-pictogrammen op het scherm bieden visuele informatie over de status van de interne GPS-module:

GPS-status en satellieten in beeld