Accessoires gebruiken, deel 3: Stethoscopen en onderwaterantenne

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Stethoscopen

Grote stethoscoop Stethoscoop met hoge versterking Kleine stethoscoop

Wanneer moet u een stethoscoop gebruiken

Soms is het niet mogelijk een tang te gebruiken rond een kabel door ruimtegebrek of onbereikbaarheid. Er kan dan een stethoscoopantenne gebruikt worden in plaats van een ontvangsttang voor het identificeren van de doelkabel(s).

Hoe een stethoscoop te gebruiken

Plug de stethoscoop in de accessoireaansluiting op de kabelzoeker. Druk de holle kant tegen iedere kabel om een maximum signaal te detecteren.

Beschikbare stethoscopen

Grote stethoscoopantenne

De grote stethoscoopantenne, die ingeplugd wordt in de accessoireaansluiting van de kabelzoeker, wordt gebruikt voor kabelidentificatie in situaties waar de kabel blootligt. Het is vooral handig voor het identificeren van zware kabels die in een blad liggen waar het niet mogelijk is een tang te plaatsen. De bolle detectorkop aan het uiteinde van de geïsoleerde, flexibele zwanenhals wordt stevig tegen de te identificeren kabel geplaatst. Als er een aantal kabels is, geeft de stethoscoopantenne de sterkste respons van de kabel waarop het zendersignaal is toegepast.

Kleine stethoscoopantenne

De kleine stethoscoopantenne heeft een holle kop van 25 mm aan het uiteinde van een aansluitkabel van 2m. De kleine stethoscoop kan in een verlengstang gedraaid worden of gebruikt worden aan het uiteinde van verschillende verlengstangen die samengevoegd zijn voor het identificeren van anders onbereikbare kleine kabels.

Miniatuur hi-gain-stethoscoop

De miniatuur stethoscoop is vergelijkbaar met de kleine stethoscoop, maar heeft geen handvat of mogelijkheden voor verlengstangen.

De miniatuur stethoscoop kan ook gebruikt worden als miniatuurantenne voor locaties waar het merendeel van de kabelzoeker hem ongemakkelijk voor gebruik maken, zoals het lokaliseren van pijpleidingen of kabels in muren.

Onderwaterantenne

Wanneer een onderwaterantenne te gebruiken

Het traceren van ondergrondse pijpen en kabels over waterwegen en riviermonden zijn veel uitgevoerde en essentiële lokalisatietoepassingen. Minder frequent maar even zo belangrijk is het traceren en lokaliseren van lijnen tussen het vasteland en offshore eilanden. Bij het lokaliseren van pijpleidingen en kabels moeten de antennes van de kabelzoeker zo dicht mogelijk bij de doellijn zijn, dus is het niet praktisch vanaf een oppervlak lijnen te lokaliseren die onder een rivier- of zeebedding liggen. In de meeste gevallen is het nodig de diepte van dekking te meten om te zorgen dat de lijn beschermd is tegen slepende ankers of andere gevaren onder water.

De onder te dompelen, dubbele diepteantenne is geschikt voor gebruik onder water voor het traceren van pijpleidingen of kabels. Er zit een gewicht onderaan de antenne voor stabiliteit en het apparaat is op druk getest tot IP68 tot een diepte van 100 meter.

De antenne wordt standaard geleverd met een onderwatervoedingskabel van 10 meter, maar er kunnen lengtes tot 100 meter geleverd worden. Door de extra lengte kan de antenne door een duiker op een rivierbedding of zeebedding vervoerd worden, terwijl de kabelzoeker gebruikt wordt in een boot op het water. Het is cruciaal effectieve communicatie te hebben tussen de uitvoerder met de kabelzoeker en de duiker met de antenne.

Anders kan de antenne bevestigd worden op het uiteinde van een niet-metalen stang vanaf een sloep en in de rivierbedding of zeebedding naar beneden gelaten worden.

Hoe een onderwaterantenne te gebruiken

Pas het zendersignaal op de doellijn toe op een toegangspunt op de kust. De aansluitkabel van de onderwaterantenne wordt in de accessoireaansluiting van de kabelzoeker geplugd. De kabelzoeker wordt gebruikt aan boord van een boot, die direct boven de lijn geplaatst is. Het zendersignaal moet middels een directe verbinding, met het sterkst mogelijke signaal en op de frequentie waarop de onderwaterantenne gekalibreerd is op de kabel worden gezet. Maak de aardverbinding op ongeveer 50 meter van de zender. Test de kwaliteit van het signaal op de lijn voordat u lokaliseert op het water.

De onderwaterantenne wordt gekalibreerd om te werken op één frequentie.

Tips voor het gebruik van een onderwaterantenne:

De gebruiker in de boot moet een specialist zijn of aanzienlijke ervaring hebben met het gebruik van een kabelzoeker, zodat hij precieze instructies aan de duiker kan geven.

Het is handig als het koppel op het land oefent voordat ze onder water gaan lokaliseren. Met behulp van de antenne moet de duiker een bekende lijn lokaliseren en traceren met een blinddoek om, aan de hand van aanwijzingen van de gebruiker met de kabelzoeker, die buiten het gezichtsveld van de duiker is.

Door het snelle signaalverlies en een combinatie van een groot oppervlak en zeer geleidende bodem kunnen er problemen zijn bij het toepassen van een geschikt signaal voor het traceren van een pijpleiding met grote diameter. Het kan nodig zijn een traceringssignaal op hoger vermogen bij een lagere frequentie te gebruiken.

Het is nodig een methode vast te stellen voor het noteren van een doellijnpositie en -diepte voordat u gaat werken in de boot of op de zeebedding.

Een onderwaterantenne gebruiken

Alleen gelicentieerde en ervaren duikers mogen de onderwaterantenne proberen te gebruiken.

 

Klik voor meer informatie op de link: radiodetection.com/accessories