Onderhoud

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

RD7100-ontvanger en -zender zijn robuust, duurzaam en weersbestendig. U kunt de levensduur van uw apparaat echter verlengen door deze onderhoudsrichtlijnen te volgen.

Algemeen

Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving.

Controleer of alle verbindingen schoon zijn en geen vuil of roest bevatten en niet beschadigd zijn.

Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd of defect is.

Batterijen en voeding

Gebruik alleen hoogwaardige alkaline- of NiMH-batterijen.

Als u gebruik maakt van een AC-adapter, gebruik dan alleen door Radiodetection goedgekeurde adapters.

Gebruik alleen door Radiodetection goedgekeurde Li-Ion-batterijen.

Reinigen

WAARSCHUWING! Probeer dit apparaat niet te reinigen als het ingeschakeld is of aangesloten op een stroombron, inclusief batterijen, adapters en kabels die onder stroom staan.

Controleer wanneer mogelijk of het apparaat schoon en droog is. Reinigen met een zachte, vochtige doek.

Bij gebruik van deze apparatuur in afvalwatersystemen of andere gebieden waar biologische gevaren aanwezig kunnen zijn, dient u een geschikt ontsmettingsmiddel te gebruiken.

Gebruik geen schurende materialen of chemische middelen. Deze kunnen de behuizing, inclusief de reflecterende labels beschadigen.

Gebruik geen hogedrukspuiten.

Demontage

Probeer dit apparaat onder geen enkele omstandigheid te demonteren. De kabelzoeker en zender bevatten geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.

Demontage kan schade aan het apparaat veroorzaken en/of de prestaties verminderen en kan de fabrieksgarantie ongeldig maken.

Service en onderhoud

De kabelzoeker en zender zijn zo ontwikkeld dat ze niet regelmatig gekalibreerd hoeven te worden. Maar, net als bij alle veiligheidsapparatuur, wordt aangeraden (en kan het wettelijk verplicht zijn) dat ten minste eens per jaar onderhoud wordt uitgevoerd door Radiodetection of een goedgekeurd reparatiecentrum.

Controleer regelmatig of uw kabelzoeker correct werkt met behulp van eCert (zie paragraaf 14.6) en de ingebouwde zelftest.

Onderhoud door niet-goedgekeurde servicecentra of operators kan de fabrieksgarantie ongeldig maken.

Verbeterde zelftest

RD7100 kabelzoekers beschikken over een verbeterde zelftestfunctie. Naast gewoonlijke controles voor weergave- en voedingsfuncties, past de RD7100 testsignalen toe op het lokalisatiecircuit tijdens een zelftest om nauwkeurigheid en prestaties te testen.

We raden aan ten minste iedere week, of voor ieder gebruik, een zelftest uit te voeren.

Een zelftest uitvoeren

Omdat de zelftest de integriteit van het lokalisatiecircuit test, is het belangrijk dat deze uitgevoerd worden buiten bereik van grotere metalen objecten als voertuigen, of sterke elektrische signalen. Een zelftest uitvoeren:

  • Druk op de knop om het menu te openen
  • Blader naar het menu ARROW behulp van de toets of .
  • Druk op de toets om het menu INFO te openen.
  • Selecteer TEST met behulp van de knoppen of .
  • Druk op de toets om JA te selecteren
  • Druk op de toets om de zelftest te starten.
  • Als de zelftest voltooid is, wordt het resultaat (PASS of FAIL) weergegeven.
  • Start de kabelzoeker weer met de toets .

 

RD Manager™

 

De RD Manager is het bijpassende programma van de RD7100-kabelzoeker op de computer, waarmee u uw kabelzoeker kunt beheren en aanpassen. Hiermee kunt u software op zowel de ontvanger als de zender bijwerken.

U kunt de RD Manager gebruiken om uw producten te registreren voor een verlengde garantie van 3 jaar (zie paragraaf 14.4), uw kabelzoeker in te stellen door een aantal onderhoudstaken uit te voeren, inclusief het aanpassen van datum en tijd, het activeren en deactiveren van actieve frequenties, het instellen van aangepaste frequenties of door functies in te stellen als CALSafe of StrikeAlert.

RD Manager wordt ook gebruikt om onderzoeksgegevens en intern opgeslagen gegevens op te halen en analyseren (alleen log- en GPS-modellen).

RD Manager is alleen compatibel met PCs die Microsoft Windows XP of hoger als besturingssysteem hebben.

Zie de bedieningshandleiding bij RD Manager voor meer informatie over RD Manager.

RD Manager downloaden:

  • Ga naar: radiodetection.com/RDManager
  • Volg de instructies

Software opwaarderen

Van tijd tot tijd kan Radiodetection software-upgrades uitbrengen om functies en prestaties van de RD7100 ontvanger of zender te verbeteren.

Software-upgrades zijn gratis.

U kunt controleren of uw producten up-to-date zijn of ze opwaarderen door het upgradescherm van de RD Manager-software te gebruiken. Zie de gebruikershandleiding bij RD Manager voor meer informatie.

Ga naar: radiodetection.com/RDManagerOpManual

E-mail alerts en melding van nieuwe software versies worden verzonden naar alle geregistreerde gebruikers.

Om uw software op te waarderen, moet u een account aangemaakt hebben in RD Manager, en u moet een werkende internetverbinding hebben. Er kan een optionele Radiodetection-voeding nodig zijn om uw zendersoftware bij te werken.

eCert

De RD7100-kabelzoeker moet regelmatig gecontroleerd worden op correcte werking.

eCERT biedt een grondige test van het ontvangstcircuit en de marker transceiver van de RD7100, en biedt een Radiodetection-kalibratiecertificaat als een positief testresultaat behaald is.

Om eCert uit te voeren, moet de kabelzoeker aangesloten zijn op een computer met internet, waarop de RD Manager-software geïnstalleerd is. Er kunnen extra eCert-kredieten gekocht worden.

OPMERKING: eCert is niet beschikbaar voor zenders.

Datum en tijd foutmeldingen

RD7100-gebruiksdocumentatie- en GPS-modellen beschikken over een interne klok die gebruikt wordt om de datum en tijd van onderzoeksmetingen vast te leggen, de 1Hz. interne datalogging en voor de CALSafe-functie.

Iedere keer dat de kabelzoeker ingeschakeld wordt, voert hij een controle uit om de juiste werking te controleren.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem is met de klok, geeft het systeem een waarschuwingstoon af en wordt het woord ERROR weergegeven, gevolg door een driecijferige foutcode.

Noteer deze code en neem contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum of een verkoper van Radiodetection.