RD8100 - Systeemoverzicht

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

RD8100-kabelzoeker

Functies kabelzoeker

  1. Toetsenbord
  2. LCD-scherm met automatische verlichting

  3. Luidspreker

  4. Batterijvak

  5. Optionele lithium-ionbatterij

  6. Aansluiting accessoires

  7. Aansluiting hoofdtelefoon

  8. Bluetooth-module-antenne
  9. USB-poort (in batterijvak)

Kabelzoeker toetsenbord

10. Toets Aan/uit : Hiermee schakelt u het apparaat aan en uit. Opent het menu van de kabelzoeker

11. Frequentietoets : Selecteert de frequentie. Sluit het submenu.

12. Pijl omhoog en omlaag : Past de signaalsterkte van de kabelzoeker aan. Bladert door de menuopties.

13. Antenna key : wisselen tussen de modi Piek, Piek+, Nul, Brede piek en Geleide-antenne.. Opent een submenu.

14. Onderzoekstoets : Hiermee slaat u de onderzoeksmetingen op

15. Zender toets : Verzendt iLOC-opdrachten naar Bluetooth-zenders


RD8100 Kabelzoeker toetsenbordd

Schermpictogrammen ontvanger

16. Geeft de signaalsterkte en piekmarkering aan.

17. Signaalsterkte: Numerieke weergave van signaalsterkte.

18. Geleidepijltjes nul/proportioneel: Geeft de locatie weer van de lijn, ten opzichte van de ontvanger.

19. Pictogram batterij: Geeft het batterijniveau aan

20. Versterking en lognummer: Geeft even het lognummer weer nadat een onderzoeksmeting op het geheugen is opgeslagen

21. Pictogram volume: Geeft het volumeniveau weer

22. Pijlen stroomrichting (CD).

23. Radiomodus: Geeft aan of de radiomodus actief is.

24. Stroommodus: Geeft aan of de stroommodus actief is.

25. Indicatie accessoires: Geeft aan wanneer een accessoire is aangesloten

26. Pictogram SR-modus: Geeft aan of de CD-modus actief is.

27. Pictogram A-Frame: Geeft aan of het A-Frame is aangesloten.

28. Indicator Bedieningsmodus.

29. Pictogram Bluetooth: Geeft de status van de Bluetooth-verbinding weer. Een knipperend pictogram betekent dat het koppelen wordt uitgevoerd. Een continue weergegeven pictogram geeft aan dat er een verbinding actief is.

30. Pictogram Antennemodus: Geeft antenneselectie weer: Piek, nul, piek+ en geleidingsmodus .

31. Sondepictogram: Geeft aan dat de signaalbron afkomstig is van een sonde.

32. Pictogram Lijn: Geeft aan dat de signaalbron afkomstig is van een lijn

33. Kompasindicator: Geeft de richting van de gelokaliseerde kabel weer ten opzichte van de ontvanger.

34. Tx-status (bij Bluetooth-Tx-modellen): Communicatiestatus zender – bevestigt succesvolle communicatie met iLOC.

35. Tx-standby (bij Bluetooth-Tx-modellen): Geeft aan dat de zender in Standby-modus staat.

36. Indicator Stroom / diepte

37. Pictogram GPS-status (alleen GPS-modellen): Eén streep geeft aan dat de GPS actief is. Drie balken geeft aan dat de GPS op het GPS-satellietsysteem is gelockt

38. Pictogram Signaalkwaliteit GPS (alleen GPS-modellen): Geeft de kwaliteit aan van het ontvangen signaal


RD8100 Schermpictogrammen ontvanger