Menuopties

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Het menu gebruiken

In de menu's van de RD8000-ontvanger of -zender kunt u systeemopties selecteren of wijzigen. Als u het menu geopend hebt, kunt u er met de pijltjestoetsen doorheen bladeren. Navigatie geschiedt hetzelfde op zowel de zender als de ontvanger. In het menu worden de opties links onderin het scherm weergegeven. [fuzzy]Let erop dat in het kabelzoekermenu de toetsen en functioneren als pijltje naar links en naar rechts. [fuzzy]In het zendermenu functioneren de knoppen en als pijltje naar links en naar rechts. Met het pijltje naar rechts opent u een submenu en met het pijltje naar links selecteert u de optie en keert u terug naar het vorige menu.

Door het menu van de kabelzoeker bladeren

 1. [fuzzy]Druk op de knop om het menu te openen
 2. Gebruik de toets of om door de menuopties te bladeren.
 3. Druk op de knop om het submenu van de optie te openen
 4. Gebruik de pijltjes of om door de submenuopties te bladeren
 5. [fuzzy]Gebruik de knop om een selectie te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu
 6. [fuzzy]Druk op de knop om terug te keren naar het hoofdscherm

Menuopties kabelzoeker

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (luidst).
DATA Verwijder, verzend of bekijk opgeslagen metingen en schakel het communicatiekanaal in of uit
BT Inschakelen, uitschakelen, resetten of koppelen van Bluetooth-verbindingen. Definieert ook het gebruikte protocol bij het verbinden met een computer of PDA.
GPS Inschakelen/uitschakelen van de interne GPS-module en inschakelen/uitschakelen van SBAS-correcties (alleen GPS-modellen) of selecteren van een externe GPS-bron.or select an external GPS source.
CDR SR herstellen (wanneer in SR-modus)
EENH Selecteer metrische of Imperiale eenheden.
INFO Uitvoeren van een zelftest, geeft de datum weer van de meest recente servicekalibratie (M, CAL) of de meest recente eCert-kalibratie.
CAL Geeft de datum van de laatste kalibratie of eCert-kalibratievalidatie weer
TAAL (LANG): Selecteer menutaal.
Stroom Selecteren van frequentie lokale stroomnetwerk: 50 of 60 Hz.
ANT Inschakelen of uitschakelen van een antennemodus, met uitzondering van Piek
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
ALARM Enable or disable StrikeAlert.
BATT Batterijtype instellen: Alkaline, NiMH of Li-Ion.
PIJLTJE Selecteren van Nul of proportionele geleidepijltjes (GUIDE) in Piek+-modus
KOMPA Inschakelen of uitschakelen van weergave van de kompasfunctie.

Door het menu van de zender bladeren

 1. [fuzzy]Druk op de knop <i0> om het menu te openen
 2. [fuzzy]Gebruik de toets of om door de menuopties te bladeren.
 3. [fuzzy]Druk op de knop om het submenu van de optie te openen
 4. Gebruik de pijltjes of om door de submenuopties te bladeren
 5. Gebruik de knop om een selectie te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu
 6. [fuzzy]Druk op de toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties zender

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (luidst).
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
BOOST Verhoog het zendsignaal gedurende een specifieke periode (in minuten).
TAAL (LANG): Selecteer menutaal.
OPT F Run SideStepauto™ to auto-select a locate frequency for the connected utility.
BATT Batterijtype instellen: Alkaline, NiMH of Li-ION. Selecteer Eco-modus (alleen alkaline-batterijen)
MAX P Stel de zender in op maximaal uitgangsvermogen.
MODEL De instelling van de zender aanpassen aan het model van uw kabelzoeker.
MAX V De uitgangsspanning instellen op maximaal (90V).
BT Inschakelen, uitschakelen of koppelen van Bluetooth-verbindingen (alleen Bluetooth-modellen)