RD8100 - Systeemoverzicht Zenders Tx-1, Tx-5 en Tx-10

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Functies zender

1. Toetsenbord.

2. LCD-scherm.

3. Afneembare accessoirebak.

4. D-celbatterijhouder

5. Optionele oplaadbare lithium-ionbatterij

6. Antenne Bluetooth-module (afhankelijk van model)

Toetsenbord zender

7. [fuzzy]Toets Aan/uit : Hiermee schakelt u het apparaat aan en uit. Opent het menu van de zender.

8. [fuzzy]Frequentietoets : Selecteert de frequentie. Menu-navigatietoets.

9. [fuzzy]Pijl omhoog en omlaag : Past het niveau van het uitgangssignaal aan. Bladert door de menuopties.

10. Measure key : Wordt gebruikt om spannings- en impedantiemetingen te doen. Opent een submenu.

Pictogrammen zenderscherm

11. Pictogram batterij: Geeft aan hoeveel energie de batterij nog heeft.

12. Alfanumerieke beschrijving van geselecteerde bedieningsmodus.

13. Pictogram Standby: Geeft aan dat de zender in Standby-modus staat.

14. Uitgangsniveau: Geeft het uitgangsvermogen van de zender weer.

15. Accessoire- of meetindicatoren: Geeft aan of een accessoire is aangesloten of metingsmodus actief is

16. Pictogram DC: Wordt weergegeven als de zender wordt gevoed door een externe DC-voeding.

17. Indicator inductie: Wordt weergegeven als de zender in Inductiemodus staat.

18. A-Frame (alleen Tx-5 en Tx-10): Geeft aan dat de zender in foutopsporingsmodus staat.

19. Indicator CD-modus (alleen Tx-10): Geeft aan dat de zender in de stroomrichtingsmodus (CD-Modus) staat.

20. Indicatie spanningswaarschuwing: Geeft aan dat de zender een potentieel gevaarlijk spanningsniveau afgeeft.

21. Pictogram volume: Geeft het volumeniveau weer.

22. Pictogram Koppelen (alleen Tx5B of Tx10B): Wordt weergegeven als de zender en kabelzoeker verbonden zijn via iLOC.

23. Pictogram Bluetooth (alleen Bluetooth Tx-modellen): Geeft de status van de Bluetooth-verbinding weer. Een knipperend pictogram betekent dat het koppelen wordt uitgevoerd


  • Tx-1-, Tx-5- en Tx-10-signaalzenders