Stroomrichting SR (Current Direction CD)

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

SR begrijpen

Stroomrichting een functie waarmee u positief een lijn kunt identificeren op punten die van de toepassing van het signaal weg liggen. Het is zeer wenselijk, zo niet essentieel, voor positieve identificatie van lange afstandslijnen. Deze lijnen kunnen getraceerd en positief geïdentificeerd worden in dicht bekabelde gebieden of als ze parallel aan andere lijnen lopen.

De SR-functie op de RD8100PDL- en PTL-kabelzoekers geeft de richting van de huidige stroomrichting op een lijn weer. Identificatie van de doellijn wordt bereikt als op het scherm van de kabelzoeker wordt aangegeven dat de huidige stroomrichting naar voren is en weg van het punt van toepassing van het zendersignaal.

OPMERKING SR-modus wordt niet ondersteund op de RD8100 PXL.

Een signaal dat gekoppeld is aan naastgelegen lijnen vindt een retourpad naar het punt van de originele toepassing van het signaal. Dit wordt aangegeven door de pijl op de kabelzoeker die terugwijst richting de zender.

Dit in tegenstelling tot de naar voren wijzende pijl die de doellijn aangeeft.

Het SR-zendersignaal dient direct gekoppeld te worden aan de doellijn met een externe grondverbinding. De meeste SR-signalen hebben een lage frequentie, waardoor ze ongeschikt zijn voor aansluiting met een normale tang of inductie. Deze kunnen echter wel aangesloten worden met een SR-tang van een zender.

Stroomrichting (SR) gebruiken om te helpen bij lijnidentificatie

De RD8100PDL-kabelzoeker en Tx10- en Tx10B-zenders beschikken over verschillende SR-frequenties waarmee u de richting van de stroom door een doellijn kunt vaststellen.

OPMERKING De zender en kabelzoeker moeten beide dezelfde SR-frequentie of -frequenties geïnstalleerd hebben om de functie te kunnen gebruiken. Als u meer dan één SR-frequentie geïnstalleerd hebt, zorg er dan voor dat de zender en kabelzoeker beide zijn ingesteld op dezelfde SR-frequentie.

Stroomrichting

TransmitterTo select the CD frequency, proceed as follows:

  1. Schakel de zender uit
  2. Sluit de zender aan op de doelkabel of pijpleiding, via een directe verbinding of door middel van een SR-klem
  3. Schakel de zender in.
  4. Press the key until the CD frequency is displayed.

SR is een combinatie van twee frequenties, een SR-frequentie en een lokalisatiefrequentie.

OPMERKING Specifieke frequenties voor RD8100PTL-kabelzoekermodellen alleen ondersteund door het TX10-zendermodel

Kabelzoeker

  1. Press the key until the CD frequency is displayed, indicated by the CD icon and two small arrows above the frequency value.

4 kHz SR

De RD8100 PDL- en PTL-modellen beschikken over een stroomrichting met een 4 kHz-frequentie. Met deze frequentie kunt u SR gebruiken voor het identificeren van een doellijn op hogere impedantiekabels als telefoonkabels en kabeltelevisie.

SR reset

Over SR reset

Als u een signaal op heel lange doellijn traceert, lekt het zendersignaal geleidelijk in de grond door capaciteit. Dit betekent dat de fasehoek van het resterende signaal geleidelijk verandert. U kunt een SR-reset gebruiken om de juiste SR-activiteit opnieuw in te stellen.

To perform a CD reset, press and hold thekey.

Dit wordt een faseverschuiving genoemd en kan optreden wanneer een wisselstroomsignaal in een systeem van geleiders stroomt met een aanzienlijke capaciteit of inductiviteit. De relatieve fasehoek tussen de twee frequenties verandert, maar alleen over langere afstanden.

SR reset

In Figuur 13.2 ziet u een ondergrondse lijn met aanzienlijke capaciteit naar de grond. Dit illustreert de geleidelijke faseverschuiving die langs de lijn optreedt. Het diagram bevat een referentiepunt op iedere golf. Eerst ziet u het referentiepunt rechts op de piek van een positieve halve cyclus (A). Hij verplaatst zich geleidelijk richting het nulkruispunt (D) en eindigt op de piek van een negatieve halve cyclus (F). De richting is verschoven van voorwaarts naar achterwaarts. Op het tussenpunt (D) kan de stroomrichting niet bepaald worden. Op dit punt knipperen de CD-pijlen op de RD8100-kabelzoeker.

In het voorbeeld in de illustratie is de respons door terug te keren naar (C), wat het laatste punt was waar een SR-meting behaald is, en de SR te resetten, bij (C) gelijk aan die van (A).

In de meeste gevallen treedt de fasehoekverschuiving pas op na vele kilometers vanaf de zender en in sommige gevallen kan het resetten van de CD pas iedere 20 kilometer nodig zijn.

Een SR-reset uitvoeren

U moet elke keer dat u een andere SR-frequentie selecteert een SR-reset uitvoeren. De SR kan alleen gereset worden in SR-modus.

Een SR reset uitvoeren:

Tijdens gebruik van een SR-frequentie

  1. Press and hold the key.

Anders

  1. Press thekey to enter the menu.
  2. Scroll to the CDR menu using the or keys.
  3. Press thekey to enter the CDR menu.
  4. Press thekey to reset CD and exit to the main menu.

SR-tangen en stethoscoopn

Op zowel de SR/SM-tang als de SR-stethoscoop staat een pijl die aangeeft in welke richting de tang of stethoscoop staat met betrekking tot de zender. Als de pijl weg van de zender wijst als de SR hersteld wordt, staat op het scherm van de kabelzoeker 000 en in de balkgrafiek 100%. Als de pijl richting de zender wijst, staat op het scherm van de kabelzoeker 111 en is er geen balkgrafiekmeting.

Als u gebruik maakt van een van deze accessoires is het belangrijk de SR te HERSTELLEN op een bekend punt, in de buurt van de zender, voordat u identificatiemetingen doet.

For more information refer to the articles on 'Using Accessories': In particular the articles Clamps and stethoscopes.

Kabel-/leidingzoeker CD/CM (SR/SM) tang