iLOC™

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

iLOC is a standard feature of all RD8100 locator models. iLOC lets you control a Bluetooth transmitter (Tx-5B or Tx-10B models) remotely using your locator. Met iLOC kunt u de uitvoerfrequentie en voedingsinstellingen aanpassen en gebruik maken van SideStep. iLOC-opdrachten worden via een Bluetooth-module verzonden die werkt op afstanden tot 450 meter in direct zicht.

Om iLOC te kunnen gebruiken, moeten de zender en de ontvanger gekoppeld zijn.

OPMERKING Gebruik in gebieden met veel obstakels of hoge elektromagnetische ruis kan de prestaties van iLOC verminderen.

iLOC gebruiken

De kabelzoeker en zender moeten ingeschakeld zijn en gekoppeld om iLOC te kunnen gebruiken.

Voor optimale prestaties:

 • Minimize obstructions in line of sight.
 • Raise the transmitter off the ground by 30-60cm (1- 2ft).
 • Richt het scherm van de kabelzoeker naar de zender.
iLOC gebruiken

OPMERKING Als een opdracht van de iLOC mislukt, kom dan dichter naar de zender en herhaal het proces.

iLOC Functions

Frequenties veranderen

Als de zender en de kabelzoeker gekoppeld zijn, kunt u de uitgangsfrequentie van de zender op afstand veranderen met de kabelzoeker:

 1. On the locator, select the frequency you want by pressing the key until the frequency is displayed on screen.
 2. iLOC commands are sent using the key, press it to send the new frequency to the transmitter.
 3. The locator’s LCD will display SEND momentarily and then OK if the transfer is successful.
 4. Als de overdracht mislukt, wordt op het scherm een foutcode weergegeven. See the Error code table.

Als het proces mislukt, kan het zijn dat u buiten bereik bent of dat er een fout is in de verbinding. Ga dichter bij de zender staan en probeer het opnieuw. Als de verbinding blijft mislukken, ga dan terug naar de zender en herstel de verbinding.

OPMERKING If you are locating a sonde frequency, an iLOC command to a paired transmitter will automatically set that transmitter to standby to eliminate interference from the transmitter.

Uitgangssignaal aanpassen

Met iLOC kunt u het uitgangssignaal van de zender op afstand aanpassen. U kunt de zender ook in standby-modus zetten en hem op afstand weer inschakelen.

Uitgangsvermogen aanpassen:

 1. Transmitter power options are located in the TXOUT menu on the locator. Press and hold the key to display the TXOUT menu.
 2. Press the key to enter the TXOUT menu.
 3. Blader naar boven of beneden door de vermogensafgifte-opties. Dit zijn de volgende:
 • STDBY: Standby-modus van de zender. De verbinding is nog actief, maar het uitganssignaal is uitgeschakeld.
 • LOW: Laag uitgangssignaal.
 • MED: Gemiddeld uitgangssignaal.
 • HIGH: Hoog uitgangssignaal.
 • BOOST: Een tijdelijke boost van het uitgangssignaal van de zender tot het maximale niveau.

4. Once you have selected the mode you want, press the key to confirm.

5. Press and hold the key to select the new setting and exit the menu.

6. Press the key once to send the settings to the transmitter.

OPMERKING Als u de instelling voor zendervermogen hebt opgeslagen in de kabelzoeker, wijzigt de kabelzoeker de zender naar die nieuwe instelling als u de frequentie met de kabelzoeker verandert.

De zender in slaapstand zetten/herstellen

Om de levensduur van de batterijen te verlengen, kunt u de zender in standby-modus (slaapstand) zetten en hem weer activeren met de ontvanger.

To put the transmitter into standby mode, set the TXOUT menu on the locator to STDBY using the “Changing transmitter power output” procedure as described above.

Hiermee wordt het vermogen van de zender uitgeschakeld.

Om het zendervermogen weer te activeren, selecteert u een vermogensmodus van LOW tot BOOST aan de hand van dezelfde procedure.

Als het proces mislukt, kan het zijn dat u buiten bereik bent of dat er een fout is in de verbinding. Ga dichter bij de zender staan en probeer het opnieuw. Als de verbinding blijft mislukken, ga dan terug naar de zender en herstel de verbinding.

SideStep™

Als u gebruikt maakt van een voorkeurslokalisatiefrequentie en moeite hebt met het lokaliseren van de utiliteitskabel, dan kan het zijn dat er ruis op het lokalisatiesignaal zit. Met SideStep kan de kabelzoeker de lokalisatiefrequentie met een aantal Hertz wijzigen. Deze nieuwe lokalisatiefrequentie kan via de Bluetooth-verbinding naar de zender verzonden worden en wijzigt automatisch de zenderfrequentie naar de nieuwe lokalisatiefrequentie.

De frequentie in stappen wijzigen:

 1. On the locator, select the frequency you want by pressing the key until the frequency is displayed on screen.
 2. To step the frequency, press and hold the key until STEP appears on the LCD.
 3. Press the key to send the SideStep command to the transmitter.
 4. If the command is sent successfully, an asterisk (*) will appear on the locator next to the frequency and STEP will appear on the transmitter below the frequency.
 5. Herhaal dit proces om SideStep uit te schakelen.

Foutcodes Bluetooth

If an error occurs when attempting to perform any Bluetooth command using the locator to the transmitter the LCD will display a code to help you resolve the problem on the locator.

De codes zijn als volgt:

BT-code Beschrijving
BT001 Bluetooth niet geconfigureerd voor dit apparaat
BT002 Internal Bluetooth error.
BT003 Ontvanger niet gekoppeld aan zender
BT004 Ontvanger niet gekoppeld aan PC/PDA
BT005 Gekoppeld, maar verbinding mislukt. Opnieuw opstarten kan nodig zijn
BT006 Corrupte reactie ontvangen van zender
BT007 Onbepaalde reactie ontvangen van zender
BT008 Geen reactie ontvangen van zender
BT009 Corrupte reactie ontvangen van PDA
BT010 Verzenden naar PDA mislukt
TX??? Zender kan niet overschakelen naar de verzochte frequentie - controleer of het zendermodel correct is ingesteld

Foutcodes Bluetooth