Werking Deel 1: De Locator

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Dynamische overbelastingsbescherming

Met dynamische overbelastingsbescherming (DOB) kunt u nauwkeurig lokaliseren in gebieden waar hoge niveaus elektromagnetische ruis aanwezig zijn, zoals bij substations en onder hoogspanningsleidingen. DOB werkt door signaalpieken te negeren die anders de digitale signaalverwerker van de RD7200 zouden overbelasten. DOB is een geïntegreerde functie op alle RD7200-kabelzoekers. De gebruiker hoeft hiervoor niets te doen.

 

Overbelastingswaarschuwing

In het geval van hoge niveaus aan elektromagnetische ruis kan de DOB niet voorkomen dat de RD7200 overbelast wordt. Als de RD7200 overbelast wordt, wordt de gebruiker door middel van een knipperend pictogram gewaarschuwd. Zowel diepte- als stroommetingen worden in geval van overbelasting uitgeschakeld.

 

TruDepth™ -meting

Alle RD7200-kabelzoekers gebruiken TruDepth™ voor het automatisch meten van diepte als een goede kwaliteit van de meting gegarandeerd kan worden.

OPMERKING: TruDepth geeft alleen een lokalisatiediepte weer wanneer

• De kabelzoeker gericht is boven de doellijn, -kabel of -sonde.
• De lokale signaalcondities worden beoordeeld als voldoende voor een nauwkeurige meting

Om te zorgen dat de kabelzoeker correct georiënteerd is, kunt u de kompasfunctie op het scherm gebruiken.

Dieptemetingen worden weergegeven in de door u opgegeven meeteenheden.

 

StrikeAlert

StrikeAlert detecteert de mogelijke aanwezigheid van ondiepe nutsvoorzieningen en waarschuwt de uitvoerder met een reeks knipperende asterisken op het scherm en een hoorbare melding, gekenmerkt door een snel fluitend geluid.

StrikeAlert wordt geactiveerd in de modi Stroom en Actief.

RD7200-kabelzoekers worden standaard verzonden met StrikeAlert ingeschakeld. Dit kan uitgeschakeld worden via het menu StrikeAlert ('ALERT'). Hier kunt u de instelling StrikeAlert instellen op OFF.

StrikeAlert kan ook uitgeschakeld worden met behulp van de RD Manager-computersoftware. Zie de gebruikershandleiding van RD Manager Online voor meer informatie.

warning icon.pngWAARSCHUWING! Door de audio op de zoeker uit te zetten wordt het audio-alarm StrikeAlert uitgeschakeld.

 

Swing-waarschuwing

De RD7200-zoeker is uitgerust met een Swing-waarschuwingssysteem.

Om de RD7200-zoeker goed te laten meten, mag deze niet meer dan enkele graden van de verticaal as worden gezwaaid of gekanteld. Het zwaaien of kantelen van de zoeker heeft invloed op de lokalisatie en de nauwkeurigheid van de diepte/stroom.

Het Swing-waarschuwingssysteem waarschuwt gebruikers voor overmatig zwaaien, om hen eraan te herinneren het apparaat op de juiste manier te gebruiken

RD7200-zoekers worden standaard verzonden met Swing-waarschuwing ingeschakeld. Dit kan worden uitgeschakeld door naar het Swing-waarschuwingsmenu ('SWING') te gaan en het op UIT te zetten.

warning icon.png AWAARSCHUWING! Door de audio op de zoeker te dempen wordt het audioalarm Swing-waarschuwing uitgeschakeld.

 

Haptische (trillings)waarschuwingen

De RD7200-zoekers zijn uitgerust met een trillingssysteem in de handgreep, dat haptische feedback geeft aan de gebruiker wanneer een alarm actief is.

De handgreep trilt om de gebruiker te waarschuwen voor ondiepe kabels/leidingen, overbelastingstoestand en zwaaiwaarschuwing.

Dit is een veiligheidsfunctie die nuttig kan zijn in lawaaierige omgevingen.

RD7200-zoekers worden standaard verzonden met trillingsfeedback ingeschakeld. Dit kan worden uitgeschakeld door naar het Trillingsalarm ('VALRT') te gaan en het op UIT te zetten.

OPMERKING: Het trilalarm kan ervoor zorgen dat het volume automatisch zakt vanaf niveau 5 of 4 bij gebruik van alkalinebatterijen en als hun lading laag is.

 

Achtergrondverlichting

De zender en kabelzoeker beschikken over een achtergrondverlichting, waardoor het LCD-scherm indien nodig beter zichtbaar is. De verlichting van de kabelzoeker wordt geregeld via een omgevingslichtsensor en hoeft door de gebruiker niet ingesteld te worden.

De verlichting van het scherm van de zender wordt geactiveerd als u op een toets drukt. De verlichting gaat na een paar minuten automatisch uit.

 

SideStepauto

De zender kan u een automatisch advies voor een algemene lokalisatiefrequentie voor de bedoelde

lokalisatietaak geven door de impedantie van de doelkabel of -leiding te meten.

SideStepauto™ helpt bij het verbeteren van lokalisatienauwkeurigheid door het beste signaal vast te stellen. Met SideStepauto kunt u ook de levensduur van de batterij verlengen.

SideStepauto werkt alleen in directe verbindingsmodus.

Gebruik maken van SideStepauto

SideStepauto inschakelen:

Sluit de zender op de doelleiding aan, en

  1. Druk op de toets power keyom het menu te openen.
  2. Blader naar het menu OPT F met de toetsen up arrowen down arrow.
  3. Druk op de toets measure keyom het menu OPT F te openen.
  4. Blader met de toetsen up arrow en down arrow totdat START wordt weergegeven.
  5. Druk op de toets frequency key om SideStepauto te starten en het menu OPTF te verlaten.
  6. Druk op de toets power key om het menu af te sluiten.

OPMERKING: SideStepauto moet ingeschakeld zijn voor iedere directe verbinding die gebruik maakt van de optie START. De gebruiker kan op ieder moment de frequentie handmatig veranderen met behulp van de toets .