Batterij-opties

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Eerste gebruik

 

Voedingsopties

RD8200-systemen worden standaard geconfigureerd om Li-Ion-batterijpakketten te gebruiken.

Zowel de kabelzoeker als de zender kunnen ook gevoed worden met oplaadbare D-cel NiMH-batterijen van goede kwaliteit of de optionele Li-Ion oplaadbare batterijen. Het is belangrijk de juiste batterijen in de kabelzoeker te gebruiken om de prestaties te optimaliseren. 

Zenders kunnen ook gevoed worden met optionele adapters voor in een stopcontact of een voertuigaansluiting.

Batterijen plaatsen

RD8200-systemen worden geleverd met D-cell batterijhouders. Er dienen geschikte alkaline of NiMH-batterijen in het batterijvak geplaatst te worden voor eerste gebruik.

Op de kabelzoeker:

Om de D-cell batterijen in de kabelzoeker te plaatsen opent u het batterijvak.

open the battery compartment

open het batterijvak

 

Plaats twee D-cell batterijen van goede kwaliteit. Let op de polariteit van de cellen wanneer u ze in de batterijhouder plaatst.

inserting locator batteries

Batterijen in de kabelzoeker plaatsen

 

Op de zender:

Om de D-cell batterijen in de zender te plaatsen, maakt u de accessoirelade los. Het batterijvak bevindt zich onder de body van de zender. Gebruik de draaiknop om de batterijlade los te maken. Plaats acht D-cell alkaline- of NiMH-batterijen.

d-cell battery tray

D-cell batterijhouders

 

Batterijstatus

Op het scherm van de kabelzoeker en zender staat een batterijstatusindicatie. battery status icon Als de batterij vervangen moet worden, knippert het batterijpictogram op het scherm.

OPMERKING:Het volume van de kabelzoeker kan automatisch lager worden indien ingesteld op niveau 5 of 4, bij gebruik van alkalinebatterijen en als hun lading laag is. Wanneer dit gebeurt, zal het display kort de waarschuwing ‘LOW BATT’ knipperen en het verlaagde volumeniveau weergeven.

OPMERKING: Langdurig gebruik van de maximale volume- en trillingswaarschuwingen op de locator verkort de levensduur van de batterij.

OPMERKING: Door langdurig gebruik van hoogvermogenuitvoer op de zender verkort u de levensduur van de batterij.

 

Plaatsen/verwijderen van batterijen

Batterijen kabelzoeker:

  1. Open het batterijvak met het ontgrendelingsmechanisme.
  2. Als u gebruik maakt van een Li-Ion-batterij, trek dan stekker van de batterij eruit.
  3. Til het accessoiredeksel op en druk daarbij de vergrendeling naar binnen.

press the retaining latch

Druk de vergrendeling naar binnen

 

4. Draai de batterijen vanaf de ontgrendeling omhoog.

5. Herhaal aan de andere zijde om de batterij er volledig uit te halen en til de batterijen er dan uit.

repeat press of  retaining latch

Herhaal en til dan de batterijen eruit

 

Om een nieuwe batterij te plaatsen, tilt u beide accessoiredeksels op en drukt u de batterij aan tot hij aan beide zijden klikt. Sluit vervolgens de batterijlade.

 

fitting new battery pack.png

Een nieuwe battery-pack plaatsen

 

Als u een Li-Ion-batterij gebruikt, steek dan het contact van de batterij erin.

connecting the battery pack

De Li-Ion stekker aansluiten

 

OPMERKING: Laad de lithium-ionbatterij voor eerste gebruik volledig op

 

Batterijen zender:

  1. Maak de accessoirebak los en verwijder hem.
  2. Draai aan het ontgrendelingsmechanisme om het batterijcompartiment te openen.
  3. Ontgrendel de batterijhouder door voorzichtig te drukken en til het battery-pack er vervolgens uit. 
  4. Leg de clips van de batterijen naast de corresponderende sleuven op de zender en druk ze op hun plek.
  5. Sluit het batterijcompartiment, draai de vergrendeling om en plaats de accessoirebak terug.

retaining latch

Maak de accessoirebak los en verwijder hem

 

 

turnkey

Het batterijcompartiment openen

 

lifting away

Druk op het ontgrendelingsmechanisme en til het battery-pack eruit

 

lining up the batery pack

Leg de batterijen recht en druk ze op hun plek

 

Batterijen opladen

warning icon.pngWAARSCHUWING! Gebruik alleen door Radiodetecten geleverde laadapparatuur. Het gebruik van andere laders kan een veiligheidsgevaar veroorzaken en/of de levensduur van de batterij verkorten.

WAARSCHUWING: Laat uw batterij niet volledig ontladen, omdat dit de levensduur kan verkorten of de batterij permanent kan beschadigen. Als u uw apparaat langere tijd niet gebruikt, laad het dan minimaal eens per maand op.

warning icon.pngWAARSCHUWING! Batterijen kunnen na langdurig gebruik op volledig vermogen warm worden. Let op bij het vervangen of verwerken van batterijen.

warning icon.pngWAARSCHUWING! Knoei niet met batterijen en probeer ze niet uit elkaar te halen.

WAARSCHUWING: Als batterijfalen wordt vermoedt of als de batterij tekenen van verkleuring/fysieke schade vertoont, retourneer dan het gehele apparaat aan een bevoegd reparatiecentrum voor onderzoek en reparatie. Lokale, nationale of IATA-transportregels kunnen het verzenden van defecte batterijen beperken. Vraag bij uw koerier naar de beperkingen en richtlijnen. Uw lokale verkoper van Radiodetection kan uw verwijzen naar onze goedgekeurde reparatiewerkplaatsen.

U kunt uw batterijen opladen met behulp van de net- of autoladers van Radiodetection.

OPMERKING: Het oplaadtemperatuurbereik is 0 tot 45 °C, 32 tot 113°F. Probeer niet
uw batterijen op te laden buiten dit temperatuurbereik.

warning icon.pngWAWAARSCHUWING! Verwarm de oplaadbare batterij niet boven 60 ° C (140 ° F), aangezien dit de thermische zekeringen van de batterij zal beschadigen.

 

Li-Ion battery-pack kabelzoeker

Om de batterijen van de kabelzoeker op te laden, sluit u de batterijlader aan op de gelijkstroomaansluiting op de voorkant van het battery-pack.

 

charging the locator.png

De Li-ionbatterijen van de kabelzoeker laden

 

Li-Ionbatterijen zender

Om de batterijen te laden, haalt u ze uit de zender en sluit u ze op de zender batterijlader aan.

charging the transmitter

De Li-ion batterijen van de zender laden

 

 

Zie voor meer informatie over het laden van batterijen de instructies die bij uw lader geleverd zijn.