Onderzoeksmetingen

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

RD8200-kabelzoekermodellen kunnen tot 1000 onderzoeksmetingen op het interne geheugen opslaan. Als een meting genomen en opgeslagen wordt, slaat de RD8200-kabelzoeker de meest relevante metingen en informatiegegevens op, zoals:

 • Lognummer
 • Stroom
 • Versterking
 • Diepte
 • Signaal
 • Fase
 • Frequentie
 • GPS-locatie (alleen model 8200G of wanneer gekoppeld met GPS-apparatuur)

Deze metingen, genomen op specifieke punten die door u zijn aangegeven, kunnen gebruikt worden voor het melden en in kaart brengen van uw bevindingen.

Als de zoeker een GPS-model is of is gekoppeld met een Android-apparaat met RD Map™, voegt de zoeker de positie- en tijdinformatie toe aan de gegevens.

OPMERKING: De interne GPS-module moet ingeschakeld zijn en verbonden met het GSP-satellietsysteem.

 

Metingen opslaan

Druk op de toets survey measurements key.png om onderzoeksmetingen op te slaan.

Om nauwkeurige resultaten te bereiken, moet de kabelzoeker tijdens het opslaan zo stil mogelijk gehouden worden.

De kabelzoeker slaat de metingen altijd op in het interne geheugen. Als Bluetooth is ingeschakeld en de Bluetooth-overdracht van onderzoeksmetingen is actief, dan probeert de kabelzoeker ook de opgeslagen gegevens te verzenden naar een gekoppeld apparaat met een compatibele toepassing. Zie paragraaf 12.4 voor instructies over het inschakelen van Bluetooth-verzending naar een gekoppeld apparaat

Als uw gekoppelde apparaat buiten bereik is, of als de Bluetooth-functies zijn uitgeschakeld, geeft de zoeker een foutcode weer. Om deze fouten te voorkomen, schakelt u de Bluetooth-verzending van onderzoeksgegevens uit of zorgt u dat uw apparaat binnen bereik en juist gekoppeld is.

OPMERKING: Een knipperende meting van diepte en/of stroom betekent dat de meting slecht is en opnieuw uitgevoerd moet worden. Slechte metingen kunnen veroorzaakt worden door geleiders in de buurt of bronnen van elektromagnetische ruis.

 

Koppelen met Android

Op de kabelzoeker:

 1. Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
 2. Druk op de toets up arrow.png of down arrow.png om het menu SMLOG te selecteren.
 3. Druk op de toets antenna key.png om het menu SMLOG te openen.
 4. Blader omhoog of omlaag naar het menu KOPPELEN.
 5. Druk op de toets frequency key.png en de locator is klaar voor uw compatibele apparaat.

Op uw Android-apparaat:

 1. Navigeer naar Instellingen > Bluetooth
 2. Zorg dat Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld
 3. Scan naar een nieuw apparaat om toe te voegen aan de lijst met gekoppelde apparaten
 4. Selecteer het apparaat 82(G)-xxxx
 5. Indien u gevraagd wordt om een toegangscode, voer dan 1234 in.

 

Verzenden van onderzoeksgegevens via Bluetooth

Bij gebruik van de Bluetooth-verbinding op de RD8200 staat de Bluetooth-module standaard uit. Hierdoor gaat de batterij van de kabelzoeker langer mee en in verlaagt bij sommige toepassingen mogelijke ruis van de Bluetooth-module.

De RD8200-zoeker biedt gebruikers de mogelijkheid de Bluetooth-module in of uit te schakelen. In de positie ON is de Bluetooth-module altijd gereed om gegevens te verzenden, waardoor de overdrachtstijden verbeterd kunnen worden in vergelijking met modules die in de modus STANDBY staan.

Om het Bluetooth-communicatiekanaal te wijzigen:

 1. Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
 2. Druk op de toets up arrow.png of down arrow.png om het menu SMLOG te selecteren.
 3. Druk op de toets antenna key.png om het menu SMLOG te openen.
 4. Blader omhoog of omlaag naar het menu COM.
 5. Druk op de toetsen up arrow.png en down arrow.png om het menu ON te openen.
 6. Druk op de toets frequency key.pngom uw keuze te bevestigen.
 7. Druk op de toets frequency key.png om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

 

Metingen wissen

Op de RD8200-kabelzoeker kunt u alle metingen verwijderen. Als u de onderzoeksmetingen wist, wist u het geheugen van de RD8200 en dit wordt meestal aanbevolen als u een nieuw onderzoek begint en uw vorige metingen opgeslagen hebt.

warning icon.pngWAARSCHUWING! Het wissen van metingen kan niet ongedaan gemaakt worden! Ga voorzichtig te werk!

Alle opgeslagen metingen wissen:

 1. Press the Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
 2. Druk op de toets up arrow.png of down arrow.png om het menu SMLOG te selecteren.
 3. Druk op de toets antenna key.png om het menu SMLOG te openen.
 4. Druk op de toets up arrow.png of down arrow.png om het menu DATA te selecteren.
 5. Druk op de toets antenna key.png om het menu DATA te openen.
 6. Druk op de toetsen up arrow.png en down arrow.png om het menu DEL te selecteren.
 7. Druk op de toets antenna key.png om het menu DEL te openen.
 8. Druk op de toetsen up arrow.png en down arrow.png om JA te selecteren.
 9. Druk op de toets frequency key.png om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

 

Alle onderzoeksmetingen ophalen via Bluetooth

Onderzoeksmetingen opgeslagen in het geheugen van de zoeker kunnen draadloos worden overgedragen naar een compatibel Android-apparaat met RD Map voor analyse na onderzoek.

RD Map verkrijgen:

 1. Open op uw Android-apparaat de Google Play Store
 2. Zoek naar RD Map van Radiodetection Ltd
 3. Installeer de app

Zie de handleiding van RD Map voor meer informatie over het ophalen van opgeslagen onderzoeksmetingen.

 

Problemen oplossen

Een succesvolle draadloze communicatie is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder: levensduur batterij, elektromagnetische ruis, geheugen van apparaat en fysieke obstructies.

Controleer of de RD8200-zoeker en andere compatibele draadloze apparaten voldoende zijn opgeladen voor draadloze communicatie.

Overmatige elektromagnetische ruis kan het bereik van draadloze communicatie beperken en/of corrupte data veroorzaken.

De RD8200-zoeker moet zich binnen 10 meter (30 voet) van het compatibele gekoppelde apparaat bevinden om een draadloze verbinding te behouden.

Verbindingen resetten

Als u problemen ervaart met de draadloze Bluetooth-functies van de RD8200, raadt Radiodetection aan de verbinding te resetten en uw apparaat opnieuw te koppelen.

Draadloze Bluetooth-verbindingen resetten:

 1. Druk op de toets power key.pngom het menu te openen.
 2. Blader naar het menu SMLOG met de toetsen up arrow.png en down arrow.png.
 3. Druk op de toets antenna key.png om het menu SMLOG te openen.
 4. Blader omhoog of omlaag naar het menu RESET.
 5. Druk op de toets antenna key.png om het menu RESET te openen.
 6. Selecteer YES met de toetsen up arrow.png en down arrow.png.
 7. Druk op de toets antenna key.png om het menu iLOC te openen.
 8. Koppel uw apparaten opnieuw.

 

Foutcodes Bluetooth

Als er een fout optreedt tijdens Bluetooth-communicatie tussen de zoeker en het compatibele apparaat, geeft het scherm van de zoeker een code weer om u te helpen het probleem op te lossen. 

 

De codes zijn als volgt:

BT-code

Beschrijving

BT001

Bluetooth niet geconfigureerd voor dit apparaat.

BT002

Interne Bluetooth-fout.

BT004

Zoeker niet gekoppeld met pc/PDA.

BT005

Gekoppeld, maar verbinding mislukt. Opnieuw opstarten kan nodig zijn.

BT009

Corrupte respons ontvangen van gekoppeld apparaat.

BT010

Transmissie naar gekoppelde apparaat mislukt