iLOC™

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

iLOC is een standaardfunctie op alle RD8200-zoekermodellen. Met iLOC kunt u de TX-10B Bluetooth-zender op afstand bedienen met de zoeker. Met iLOC kunt u de uitgangsfrequentie en vermogensinstellingen wijzigen en SideStep gebruiken. Opdrachten van iLOC worden via een Bluetooth-module verzonden die werkt op afstanden tot 450 meter in direct zicht.

Om iLOC te kunnen gebruiken, moeten de zender en kabelzoeker gekoppeld zijn.

OPMERKING: De draadloze functies van de RD8200-kabelzoeker kunnen onderhevig zijn aan nationale of lokale regels. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

OPMERKING: Gebruik in gebieden met veel obstakels of hoge elektromagnetische ruis kan de prestaties van iLOC verminderen.

warning icon.pngWAARSCHUWING! Probeer geen draadloze verbinding te maken in gebieden waar dergelijke technologie als gevaarlijk aangemerkt wordt. Hieronder kunnen vallen: petrochemische faciliteiten, medische faciliteiten en in de buurt van navigatieapparatuur.

 

 iLOC inschakelen

Standaard worden RD8200-kabelzoekers en voor Bluetooth geschikte zenders verzonden met de iLOC-functie uitgeschakeld.

iLOC inschakelen:

 1. Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
 2. Blader naar het menu iLOC met de toetsen up arrow.png en down arrow.png.
 3. Druk op de toets antenna key.png (zoeker) of  measure key.png (zender) om het menu iLOC te openen.
 4. Blader omhoog of omlaag naar de optie ON.
 5. Druk op de toets frequency key.png om Bluetooth in te schakelen en terug te keren naar het vorige menu.

Bluetooth uitschakelen

U kunt Bluetooth uitschakelen om de batterijduur te verlengen en te voldoen aan regels in gebieden waar draadloze communicatie als gevaarlijk aangemerkt staat.

Bluetooth uitschakelen:

 1. Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
 2. Blader naar het menu iLOC met de toetsen up arrow.png en  down arrow.png.
 3. Druk op de toets antenna key.png(zoeker) of  measure key.png (zender) om het menu iLOC te openen.
 4. Blader omhoog of omlaag naar de optie OFF.
 5. Druk op de toets frequency key.png om Bluetooth uit te schakelen en terug te keren naar het vorige menu.

Koppelen met een iLOC-zender

Om een zender te koppelen, heeft een voor iLOC geschikt model nodig, zoals de Tx-10B.

Voordat u begint kunt u proberen alle Bluetooth-apparaten in de buurt uit te schakelen, omdat deze het aansluitproces tussen de kabelzoeker en de zender kunnen verstoren.

Op de kabelzoeker:

1. Druk op de toets power key.pngom het menu te openen .

2. Blader naar het menu iLOC met de toetsen  up arrow.pngen down arrow.png.

3. Druk op de toets antenna key.png om het menu iLOC te openen.

4. Blader naar de optie PAAR.

.

Op de zender:

5. Druk op de toets power key.png om het menu te openen

6. Blader naar het menu iLOC met de toetsen  up arrow.png en down arrow.png

7. Druk op de toets measure key.png om het menu iLOC te openen.

8. Blader naar de optie PAAR.

.

Het koppelen starten:: 

9. Druk op de toets frequency key.png op de zender en daarna op de toets  frequency key.pngop de zoeker. 

OPMERKING: U moet binnen 30 seconden op deze toetsen drukken, anders kan de verbinding vervallen. 

10. De zender en de kabelzoeker proberen nu een koppeling te maken.

 

Als de koppeling wordt uitgevoerd, ziet u op de zender en de kabelzoeker een knipperend Bluetooth-pictogram. Het koppelen kan tot maximaal een minuut duren. Als het koppelen gelukt is, ziet u op de zender het pictogram en op de ontvanger een continue weergegeven Bluetooth-pictogram tijdens de duur van de verbinding.

Als het koppelen mislukt, zorg er dan voor dat Bluetooth-apparaten in de buurt uitgeschakeld of onzichtbaar zijn, en herhaal het proces dan.

Als de kabelzoeker en zender gekoppeld zijn, moet de zender opnieuw opgestart worden om het proces af te ronden. U kunt nu iLOC gebruiken op de uitvoerfrequentie van de zender en voedingsnviveaus van de kabelzoeker op afstand te wijzigen.

 

Problemen oplossen

Een succesvolle draadloze communicatie is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder: levensduur batterij, elektromagnetische ruis, geheugen van apparaat en fysieke obstructies.

Controleer of de RD8200-kabelzoeker, -zender en andere draadloze apparaten voldoende voeding hebben voor draadloze communicatie.

Overmatige elektromagnetische ruis kan het bereik van draadloze communicatie beperken en/of corrupte data veroorzaken.

Hoewel iLOC succesvol kan werken tot afstanden over 450 meter vrij-zicht, moeten uw PDA (of laptop) en de RD8200-kabelzoeker binnen 10 meter van elkaar zijn om een draadloze verbinding te behouden.

Verbindingen resetten

Als u problemen ervaart met de draadloze iLOC-functies van de RD8200, raadt Radiodetection aan de verbinding te resetten en uw apparaat opnieuw te koppelen.

Draadloze iLOC-verbindingen resetten:

 1. Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
 2. Blader naar het menu iLOC met de toetsen up arrow.png en down arrow.png
 3. Druk op de toets antenna key.png op de zoeker en  measure key.png op de zender om het menu iLOC te openen.
 4. Blader omhoog of omlaag naar het menu RESET.
 5. Selecteer YES met de toetsen up arrow.png en down arrow.png.
 6. Druk op de toets antenna key.png om het menu iLOC te openen.
 7. Koppel uw apparaten opnieuw . 

 

Foutcodes Bluetooth

Als er een fout optreedt bij het uitvoeren van een Bluetooth-opdracht van de zoeker naar de zender, geeft het scherm een code weer om u te helpen het probleem op te lossen op de zoeker.

De codes zijn als volgt:

BT-code

Beschrijving

BT001

Bluetooth niet geconfigureerd voor dit apparaat.

BT002

Interne Bluetooth-fout.

BT003

Zoeker niet gekoppeld met zender

BT005

Gekoppeld, maar verbinding mislukt. Opnieuw opstarten kan nodig zijn.

BT006

Corrupte respons ontvangen van zender

BT007

Onbepaalde respons ontvangen van zender

BT008

Geen respons ontvangen van zender

TX???

Zender kan niet overschakelen naar de verzochte frequentie - controleer of het zendermodel correct is ingesteld

 

iLOC gebruiken

De kabelzoeker en zender moeten ingeschakeld zijn en gekoppeld om iLOC te kunnen gebruiken.

Voor optimale prestaties:

 • Minimaliseer obstakels in het zichtveld
 • Zet indien mogelijk de zender op een hoogte van 30 tot 60 cm
 • Richt het scherm van de kabelzoeker naar de zender

 

mceclip2.png

iLOC gebruiken

 

OPMERKING: Als een opdracht van de iLOC mislukt, kom dan dichter naar de zender en herhaal het proces.

 

iLOC-functies

Frequenties veranderen

Als de zender en de kabelzoeker gekoppeld zijn, kunt u de uitgangsfrequentie van de zender op afstand veranderen met de kabelzoeker:

 • Selecteer op de zoeker de frequentie die u wilt gebruiken door op de toets frequency key.png te drukken tot de frequentie wordt weergegeven op het scherm.
 • iLOC-opdrachten worden verzonden via de toets tx key.png Druk hierop om de nieuwe frequentie naar de zender te verzenden.
 • Op het scherm van de ontvanger wordt kort SEND weergegeven, en vervolgens OK als de overdracht gelukt is.
 • Als de overdracht mislukt, wordt op het scherm een foutcode weergegeven. Zie tabel voor een lijst met codes en hun betekenis.

Als het proces mislukt, kan het zijn dat u buiten bereik bent of dat er een fout is in de verbinding. Ga dichter bij de zender staan en probeer het opnieuw. Als de verbinding blijft mislukken, ga dan terug naar de zender en herstel de verbinding aan de hand van de procedure.

OPMERKING: Als u een sondefrequentie lokaliseert, wordt een iLOC-opdracht naar een gekoppelde zender automatisch ingesteld om de zender in stand-by te zetten om ruis van de zender te voorkomen.

Uitgangssignaal aanpassen

Met iLOC kunt u het uitgangssignaal van de zender op afstand aanpassen. U kunt de zender ook in standby-modus zetten en hem op afstand weer inschakelen.

Uitgangsvermogen aanpassen:

 1. De signaalsterkte instellingen van de zender vindt u in het menu TXOUT op de ontvanger. Houd de toets tx key.pngingedrukt om het menu TXOUT weer te geven.
 2. Druk op de toets antenna key.png om het menu TXOUT te openen.
 3. Blader omhoog of omlaag door de signaalsterkte opties. Dit zijn de volgende: STDBY: Standby-modus van de zender. De verbinding is nog actief, maar de zenderuitgang is uitgeschakeld. LAAG: Laag uitgangsvermogen. MIDDEL: Gemiddeld uitgangsvermogen. HOOG: Hoog uitgangsvermogen. BOOST: Een tijdelijke boost van het uitgangsvermogen van de zender tot het maximale niveau.
 4. Als u de gewenste modus geselecteerd hebt, drukt u op de toets frequency key.png om te bevestigen. 
 5. Houd de toets tx key.png ingedrukt om de nieuwe instelling te selecteren en het menu af te sluiten.
 6. Druk eenmaal op de toets tx key.png om de instellingen naar de zender te verzenden.

OPMERKING: Nadat u de zendervermogensinstelling heeft opgeslagen op de zoeker, wijzigt de zoeker de zender naar die nieuwe instelling wanneer u de frequentie wijzigt met de zoeker.

De zender in slaapstand zetten/herstellen

Om de levensduur van de batterijen te verlengen, kunt u de zender in stand-by (slaapstand) zetten en hem weer activeren met de zoeker.

Om de zender in stand-by te zetten, zet u het menu TXOUT op de ontvanger op STDBY met behulp van de procedure “Zendvermogen wijzigen”,

Hierdoor wordt het zendvermogen uitgeschakeld.

Om het zendervermogen weer te activeren, selecteert u een vermogensmodus van LOW tot BOOST aan de hand van dezelfde procedure.

Als het proces mislukt, kan het zijn dat u buiten bereik bent of dat er een fout is in de verbinding. Ga dichter bij de zender staan en probeer het opnieuw. Als de verbinding blijft mislukken, ga dan terug naar de zender en reset de verbinding.

 

SideStep™

Als u gebruikt maakt van een voorkeurslokalisatiefrequentie en moeite hebt met het lokaliseren van de utiliteitskabel, dan kan het zijn dat er ruis op het lokalisatiesignaal zit. Met SideStep kan de kabelzoeker de lokalisatiefrequentie met een aantal Hertz wijzigen.