Verzorging en onderhoud

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Verzorging en onderhoud

De RD8200-zoeker en -zender zijn robuust, duurzaam en weersbestendig. U kunt de levensduur van uw apparaat echter verlengen door deze onderhoudsrichtlijnen te volgen.

Algemeen

Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving.

Controleer of alle verbindingen schoon zijn en geen vuil of roest bevatten en niet beschadigd zijn.

Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd of defect is.

Batterijen en voeding

Gebruik alleen Alkaline- of NiMH-batterijen van goede kwaliteit.

Als u gebruik maakt van een AC-adapter, gebruik dan alleen door Radiodetection goedgekeurde adapters.

Gebruik alleen door Radiodetection goedgekeurde Li-Ion-batterijen.

Reinigen

warning icon.pngWAARSCHUWING! Probeer dit apparaat niet te reinigen als het ingeschakeld is of aangesloten op een stroombron, inclusief batterijen, adapters en kabels die onder stroom staan.

Controleer wanneer mogelijk of het apparaat schoon en droog is.

Reinigen met een zachte, vochtige doek.

Bij gebruik van deze apparatuur in afvalwatersystemen of andere gebieden waar biologische gevaren aanwezig kunnen zijn, dient u een geschikt ontsmettingsmiddel te gebruiken.

Gebruik geen schurende materialen of chemische middelen. Deze kunnen de behuizing, inclusief de reflecterende labels beschadigen.

Gebruik geen hogedrukspuiten.

Demontage

Probeer dit apparaat onder geen enkele omstandigheid te demonteren. De kabelzoeker en zender bevatten geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.

Demontage kan schade aan het apparaat veroorzaken en/of de prestaties verminderen en kan de fabrieksgarantie ongeldig maken.

Service en onderhoud

De kabelzoeker en zender zijn zo ontwikkeld dat ze niet regelmatig gekalibreerd hoeven te worden. Maar, net als bij alle veiligheidsapparatuur, wordt aangeraden (en kan het wettelijk verplicht zijn) dat ten minste eens per jaar onderhoud wordt uitgevoerd door Radiodetection of een goedgekeurd reparatiecentrum.

Controleer regelmatig of uw kabelzoeker correct werkt met behulp van eCert en de ingebouwde zelftest.

OPMERKING: Onderhoud door niet-goedgekeurde servicecentra of operators kan de fabrieksgarantie ongeldig maken.

Producten van Radiodetection, inclusief deze handleiding, worden voortdurend verbeterd en zijn onderhavig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging. Ga naar www.radiodetection.com of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Radiodetection betreffende de RD8200 kabelzoeker of een ander product van Radiodetection.

 

Verbeterde zelftest

RD8200 kabelzoekers beschikken over een verbeterde zelftestfunctie. Naast standaard controles voor weergave- en voedingsfuncties, past de RD8200 testsignalen toe op het localisatiecircuit tijdens een zelftest om nauwkeurigheid en prestaties te testen.

We raden aan ten minste iedere week, of voor ieder gebruik, een zelftest uit te voeren.

Een zelftest uitvoeren

Omdat de zelftest de integriteit van het lokalisatiecircuit test, is het belangrijk dat deze uitgevoerd worden buiten bereik van grotere metalen objecten als voertuigen, of sterke elektrische signalen.

Een zelftest uitvoeren:

  1. Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
  2. Blader naar het menu INFO met de toetsen up arrow.png en  down arrow.png.
  3. Druk op de toets antenna key.png om het menu INFO te openen.
  4. Selecteer TEST met de toetsen up arrow.png en  down arrow.png.
  5. Druk op de toets antenna key.png om JA te selecteren.
  6. Druk op de toets frequency key.png om de zelftest te starten.
  7. Als de zelftest voltooid is, wordt het resultaat (PASS of FAIL) weergegeven.
  8. Start de kabelzoeker weer met de toets power key.png .

 

RD Manager™ Online

RD Manager Online is de bijbehorende pc-software voor de RD8200-zoeker, waarmee u uw zoeker kunt beheren en aanpassen. Hiermee kunt u software op zowel de ontvanger als de zender bijwerken.

U kunt RD Manager Online gebruiken om uw zoeker in te stellen door een aantal onderhoudstaken uit te voeren, zoals het instellen van de datum en tijd, het activeren en deactiveren van actieve frequenties, het instellen van aangepaste frequenties of door functies in te stellen als CALSafe of StrikeAlert.

RD Manager Online wordt ook gebruikt om onderzoeksgegevens en intern gelogde gegevens op te halen en analyseren (alleen log- en GPS-modellen).

RD Manager Online is compatibel met pc’s met 64-bits Microsoft Windows 10.

Zie de handleiding van RD Manager voor meer informatie over RD Manager Online.

Om RD Manager Online te verkrijgen:

  1. Ga naar https://www.radiodetection.com/rdmanager_online
  2. Volg de instructies

 

Garantie en verlengde garantie

RD8200 kabelzoekers en zenders worden standaard gedekt door een 1-jarige garantie.

Klanten kunnen deze garantie verlengen tot in totaal 3 jaar door het producten (kabelzoekers en zenders) binnen 3 maanden na aankoop te registeren.

Om uw product te registreren:

Ga naar https://portal.radiodetection.com om een portaalaccount* aan te maken en gebruik de Product-pagina om uw zoeker of zender te registreren.

Ga naar https://support.radiodetection.com  voor instructies voor het aanmaken van een portaalaccount of registreren van uw product.

* Een geldig e-mailadres en mobiel nummer zijn vereist.

 

Software opwaarderen

Van tijd tot tijd kan Radiodetection software-upgrades uitbrengen om functies en prestaties van de RD8200 ontvanger of zender te verbeteren.

Software-upgrades zijn gratis.

U kunt controleren of uw producten up-to-date zijn of ze upgraden door het upgradescherm van de RD Manager Online-software te gebruiken. Zie de gebruikershandleiding van RD Manager Online voor meer informatie.

Er worden e-mailmeldingen en meldingen van nieuwe softwareversies verzonden naar alle geregistreerde gebruikers.

OPMERKING: Om uw software te upgraden, moet u een account hebben aangemaakt in RD Manager Online en heeft u een werkende internetverbinding nodig. Er kan een optionele Radiodetection-voeding nodig zijn om uw zendersoftware bij te werken.

 

eCert

De RD8200-zoeker moet regelmatig gecontroleerd worden op een juiste werking.

eCert biedt een grondige test van het lokalisatiecircuit en de kabelzender van de RD8200, en biedt een Radiodetection-kalibratiecertificaat als een positief testresultaat behaald is.

Om eCert uit te voeren, moet de kabelzoeker aangesloten zijn op een pc met internet, waarop de RD Manager Online-software geïnstalleerd is. Er kunnen extra eCert-kredieten gekocht worden.

Zie de handleiding van RD Manager Online voor meer informatie.

OPMERKING: eCert is niet beschikbaar voor zenders.

 

Datum en tijd foutmeldingen

RD8200G gebruikslogging- en GPS-modellen beschikken over een interne klok die wordt gebruikt om de datum en tijd van onderzoeksmetingen te registreren, voor de 1 Hz interne logging en voor de CALSafe-functie.

Iedere keer dat de kabelzoeker ingeschakeld wordt, voert hij een controle uit om de juiste werking te controleren.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem is met de klok, geeft het systeem een waarschuwingstoon af en wordt het woord ERROR weergegeven, gevolg door een driecijferige foutcode.

Noteer deze code en neem contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum of een verkoper van Radiodetection.