Menu opties

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Het menu gebruiken

 

In de menu's van de RD7200 kabelzoeker of zender kunt u systeemopties selecteren of wijzigen. Als u het menu geopend hebt, kunt u er met de pijltjestoetsen doorheen bladeren. Navigatie geschiedt hetzelfde op zowel de zender als de ontvanger. In het menu worden de opties links onderin het scherm weergegeven. Let erop dat in het kabelzoekermenu de toetsen frequency key.png en antenna key.png functioneren als pijltje naar links en naar rechts. In het zendermenu functioneren de toetsen frequency key.png en measure key.png als pijltje naar links en naar rechts. Met het pijltje naar rechts opent u een submenu en met het pijltje naar links selecteert u de optie en keert u terug naar het vorige menu.

 

Door het menu van de kabelzoeker bladeren

 1. Druk op de toets power key.png om het menu te openen.
 2. Gebruik de toetsen up arrow.png en down arrow.png om door de menuopties te bladeren.
 3. Druk op de toets antenna key.png om het submenu van de optie te openen.
 4. Gebruik de pijltjes up arrow.png of down arrow.png om door de submenuopties te bladeren.
 5. Gebruik de toets frequency key.pngom een selectie te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.
 6. Druk op de toets power key.png om terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties kabelzoeker

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 5 (hardst).
EENH Selecteer metrisch of Amerikaanse eenheden.
TAAL (LANG) Selecteer menutaal.
Stroom Selecteren van frequentie lokale stroomnetwerk: 50 of 60Hz.
ANT Inschakelen of uitschakelen van een antennemodus, met uitzondering van Piek.
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
ALARM Inschakelen of uitschakelen van StrikeAlert.
BATT Batterijtype instellen: Alkaline, NiMH of Li-Ion.
PIJLTJE Selecteren van Nul of proportionele geleidepijltjes (GUIDE) in Piek+-modus.
COMPA Inschakelen of uitschakelen van weergave van de kompasfunctie.
VALRT Inschakelen of uitschakelen van de trillingswaarschuwingen op de handgreep.
AUDIO Stel de toonhoogte van de audio in op hoog of laag.
SWING Inschakelen of uitschakelen van zwaaiwaarschuwing.
INFO Uitvoeren van een zelftest, geeft de softwareversie en revisie van de zoeker weer, geeft de datum weer van de meest recente servicekalibratie (CAL) of de meest recente eCert-kalibratie (ECERT).

Door het menu van de zender bladeren

 1. Druk op de toets power key.pngom het menu te openen.
 2. Gebruik de toetsen up arrow.png en down arrow.png om door de menuopties te bladeren.
 3. Druk op de toets measure keyom het submenu van de optie te openen.
 4. Gebruik de pijltjes up arrow.png of down arrow.png om door de submenuopties te bladeren.
 5. Druk op de toets frequency key.png om terug te keren naar het vorige niveau of het menu af te sluiten.
 6. Druk op de toets power key.png om terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties zender

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (hardst).
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
BOOST Verhoog de zenderuitvoer gedurende een specifieke tijd (in minuten).
TAAL (LANG) Selecteer menutaal.
OPT F Uitvoeren van SideStepauto™ voor het automatisch selecteren van een lokalisatiefrequentie voor de aangesloten leiding.
BATT Batterijtype instellen: Alkaline, NiMH of Li-Ion. Selecteer Eco-modus (alleen alkaline-batterijen).
MAX P Stel de zender in op maximaal uitgangsvermogen.
MODEL Stem de zenderinstelling af op het model van uw zoeker (zie de bijlagen voor een lijst van alle beschikbare modellen).
MAX V De uitgangsspanning instellen op het maximum (90 V).
INFO Toon de softwareversie en revisie van de zender.