RD8200-systeem: Overzicht Tx-5 en Tx-10 zenders

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Tx-5- en Tx-10-zenders

 

tx range.png

Tx-5- en Tx-10-signaalzenders

 

 

Functies zender

 

tx-10.png

 

batteries.png

  1. Toetsenbord
  2. LCD-scherm
  3. Afneembare accessoirebak
  4. D-celbatterijhouder
  5. Optionele oplaadbare lithium-ionbatterij
  6. Antenne Bluetooth-module (afhankelijk van model)

 

Toetsenbord zender

 

tx keypad.png

7. Toets Aan/uit power key: Hiermee schakelt u het apparaat aan en uit. Opent het menu van de zender.

8. Frequentietoets frequency key: Selecteert de frequentie. Menu navigatietoets.

9. Pijl omhoog en omlaag up arrow down arrow: Past het niveau van het uitgangssignaal aan. Bladert door de menuopties.

10. Metingstoets measure key: Wordt gebruikt om spannings- en impedantiemetingen te doen. Opent een submenu.

 

Pictogrammen zenderscherm

 

tx screen.png

11. Pictogram batterij: Geeft het batterijniveau aan.

12. Alfanumerieke beschrijving van geselecteerde bedieningsmodus.

13. Pictogram Standby: Geeft aan dat de zender in Standby-modus staat.

14. Uitgangsniveau: Geeft de uitgangsvoeding van de zender weer.

15. Accessoire- of meetindicatoren: Geeft aan of een accessoire is aangesloten of metingsmodus actief is.

16. Pictogram DC: Wordt weergegeven als de zender wordt gevoed door een externe DC-voeding.

17. Indicator inductie: Wordt weergegeven als de zender in Inductiemodus staat.

18. A-Frame (alleen Tx-5 en Tx-10(B)): Geeft aan dat de zender in foutopsporingsmodus staat.

19. Indicator SR-modus (alleen Tx-10(B)): Geeft aan dat de zender in Stroom Richting modus staat.

20. Indicatie spanningswaarschuwing: Geeft aan dat de zender een potentieel gevaarlijk spanningsniveau afgeeft.

21. Pictogram volume: Geeft het volumeniveau weer.

22. Koppelingspictogram (alleen model Tx-10B): Wordt weergegeven als de zender en kabelzoeker verbonden zijn via iLOC.

23. Bluetooth-pictogram (alleen model Tx-10B): Geeft de status van de iLOC-verbinding weer. Een knipperend pictogram betekent dat het koppelen wordt uitgevoerd.