Menu opties

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

Het menu gebruiken

 

In de menu's van de RD8200 kabelzoeker of zender kunt u systeemopties selecteren of wijzigen. Als u het menu geopend hebt, kunt u er met de pijltjestoetsen doorheen bladeren. Navigatie geschiedt hetzelfde op zowel de zender als de ontvanger. In het menu worden de opties links onderin het scherm weergegeven. Let erop dat in het kabelzoekermenu de toetsen frequency key.pngen antenna key.png functioneren als pijltje naar links en naar rechts. In het zendermenu functioneren de toetsenfrequency key.pngen measure key.png als pijltje naar links en naar rechts. Met het pijltje naar rechts opent u een submenu en met het pijltje naar links selecteert u de optie en keert u terug naar het vorige menu.

 

Door het menu van de kabelzoeker bladeren

 1. Druk op de toets power key.pngom het menu te openen.
 2. Gebruik de toetsen up arrow.png en down arrow.png om door de menuopties te bladeren.
 3. Druk op de toets antenna key.png om het submenu van de optie te openen.
 4. Gebruik de pijltjes up arrow.png of down arrow.png om door de submenuopties te bladeren.
 5. Gebruik de toets frequency key.pngom een selectie te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.
 6. Druk op de toets power key.pngom terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties kabelzoeker

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 5 (hardst).
SMLOG Beheer onderzoeksmetingen en de communicatie via Bluetooth.
ILOC Inschakelen, uitschakelen, resetten of koppelen van iLOC-verbindingen.
GPS Inschakelen/uitschakelen van de interne GPS-module en SBAS-correcties (model 8200G) of selecteren van een externe GPS-bron.
EENH Selecteer metrisch of Amerikaanse eenheden.
UTIL Inschakelen of uitschakelen van utiliteitsselectie.
ULIJST Utiliteitsselectie – alleen zichtbaar als het utiliteitsgedeelte actief is.
TAAL (LANG): Selecteer menutaal.
Stroom Selecteren van frequentie lokale stroomnetwerk: 50 of 60Hz.
ANT Antennemodus inschakelen of uitschakelen.
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
ALARM Inschakelen of uitschakelen van StrikeAlert.
BATT Batterijtype instellen: Alkaline, NiMH of Li-Ion.
PIJLTJE Selecteren van Nul of proportionele geleidepijltjes (GUIDE) in Piek+-modus.
COMPA Inschakelen of uitschakelen van weergave van de kompasfunctie.
VALRT Inschakelen of uitschakelen van de trillingswaarschuwingen op de handgreep.
AUDIO Stel de toonhoogte van de audio in op hoog of laag.
SWING In- of uitschakelen van zwaaiwaarschuwing.
INFO Uitvoeren van een zelftest, geeft de softwareversie en revisie van de zoeker weer, geeft de datum weer van de meest recente servicekalibratie (CAL) of de meest recente eCert-kalibratie (ECERT).
CDR SR herstellen (wanneer in SR-modus).

Door het menu van de zender bladeren

 1. Druk op de toets power keyom het menu te openen.
 2. Gebruik de toetsen up arrowendown arrow om door de menuopties te bladeren.
 3. Druk op de toets measure key om het submenu van de optie te openen.
 4. Gebruik de pijltjes up arrowof down arrowom door de submenuopties te bladeren.
 5. Press theDruk op de toets  frequency keyom terug te keren naar het vorige niveau of het menu af te sluiten.
 6. Druk op de toets power keyom terug te keren naar het hoofdscherm.

Menuopties zender

VOL Past het luidsprekervolume aan van 0 (stil) tot 3 (hardst).
FREQ Inschakelen of uitschakelen van individuele frequenties.
BOOST Verhoog de zenderuitvoer gedurende een specifieke tijd (in minuten).
TAAL (LANG) Selecteer menutaal.
OPT F Uitvoeren van SideStepauto™ voor het automatisch selecteren van een lokalisatiefrequentie voor de aangesloten leiding.
BATT Batterijtype instellen: Alkaline, NiMH of Li-Ion. Selecteer Eco-modus (alleen alkaline-batterijen).
MAX P Stel de zender in op maximaal uitgangsvermogen.
MODEL Stem de zenderinstelling af op het model van uw zoeker (zie de bijlagen voor een lijst van alle beschikbare modellen).
MAX V De uitgangsspanning instellen op het maximum (90 V).
iLOC Inschakelen, uitschakelen of koppelen van Bluetooth-verbindingen (alleen model TX10B).
INFO Toon de softwareversie en revisie van de zender.