Toetsenbord opties

Volgen

In/uitschakelen

Schakel de kabelzoeker of zender in door op de toets power key te drukken.

Om de kabelzoeker of zender af te sluiten, houdt u de toets power key ingedrukt tot het scherm leeg is.

OPMERKING: De kabelzoeker schakelt automatisch uit als er 5 minuten geen toetsen ingedrukt zijn.

 

Acties en snelkoppelingen toetsenbord

 

Acties kabelzoekertoetsen

Toets Kort indrukken Lang indrukken
power key.png Open het menu. Schakel de stroom uit.
frequency key.png

Blader door de lokalisatiefrequenties van laag naar hoog.

In actief lokaliseren:

SideStep (zie paragraaf ‘iLOC’)

Bij gebruik van Current Direction™ (Stroomrichting):

Voer een CD-reset uit

antenna key.png

Bij het gebruik van actieve frequenties:

Wisselen tussen de modi piek, piek+, nul, brede piek en geleide-antenne.

In Stroommodus:

blader door Power Filters™ voor beter.

onderscheid tussen parallelle of sterke voedingssignalen.

In de UTIL-modus: Blader door een lijst met nutsvoorzieningen: GAS, TEL, SEW, TMA, H2O, PWR, EXL, IRR, CTV

In antennemodus Piek+:

Schakelen tussen Geleide- en Nulpijlen.

 

 

 

 

up and down keys.png

Verhogen en verlagen van sterkte.

RD8200 stelt automatisch versterking in op het middelpunt wanneer deze toets wordt ingedrukt.

Snel verhogen en verlagen van de versterking in stappen van 1dB.

survey key.png

Doe een onderzoeksmething en verzendt via Bluetooth indien gekoppeld.

 

Schakel tussen de nutsvoorzieningen in de UTIL-modus.

transmitter key.png

Verzend een iLOC-opdracht naar een gekoppelde zender.

Open het voedingsmenu van de zender voor gebruik via iLOC.

 

Acties zendertoetsen

Toets Kort indrukken Lang indrukken
power key.png Open het menu. Schakel de stroom uit.
frequency key.png Blader door de lokalisatiefrequenties van laag naar hoog.  
measure key.png Neem spannings- en impedantiemetingen met behulp van de geselecteerde frequentie. Neem spannings- en impedantiemetingen met behulp van een standaardfrequentie.
up and down keys.png Past het uitgangssignaal aan. Selecteer standby /maximaal standaardvermogen .

OPMERKING: om door frequenties te bladeren van hoog naar laag, houdt u  frequency key gedrukt terwijl u op de toets down arrow drukt (geldt voor zowel kabelzoeker als zender).

 

 

Antennemodi

De RD8200-kabelzoeker ondersteunt 5 antennemodi die passen bij uw specifieke toepassing of de lokale omgeving.

Druk op de toets antenna key.png om door de lokalisatiemodi te bladeren.

peak mode.png PIEK: Voor nauwkeurig lokaliseren geeft de balkgrafiek voor Piek een visuele aanduiding van de signaalsterkte. Het pieksignaal bevindt zicht direct boven de ondergrondse leiding.
peak+ mode.png PIEK+: Kies ervoor de nauwkeurigheid van de balkgrafiek Piek te combineren met Nul-pijlen, die kunnen wijzen op de aanwezigheid van storing, of met de proportionele geleidepijlen voor snelle tracering van leidingen - schakel tussen de twee opties door de toets  antenna key.png ingedrukt te houden.
guidance mode.png GELEIDING: Proportionele pijlen en een ballistische directionele 'naald' gecombineerd met audio-indicatie van links/rechts voor snel traceren van het algemene pad van een ondergrondse leiding.
broad peak.png

BREDE PIEK: Werkt vergelijkbaar als Piekmodus, maar geeft resultaten over een breder gebied. Wordt gebruikt voor het detecteren en traceren van zeer zwakke signalen, bijvoorbeeld heel diep gelegen leidingen.

null mode.png NUL: Biedt een snelle indicatie van links/rechts van het pad van de leiding. Omdat Nul ontvankelijk is voor ruis, kan hij het beste gebruikt worden in gebieden waar geen andere leidingen aanwezig zijn.

 

Deel dit artikel

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen