Systeem setup

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

De instellingen van de RD8200-kabelzoeker en -zender kunnen via het menu geopend worden. In het menu kunt u de instellingen wijzigen naar uw persoonlijke voorkeuren en bedieningsvereisten. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van instellingswijzigingen.

OPMERKING: Deze procedures verwijzen naar de zender en de kabelzoeker, tenzij anders vermeld.

Controleer voordat u instellingen wijzigt of de kabelzoeker en zender ingeschakeld zijn door gedurende twee seconden op de toets te drukken.

Taal

De kabelzoeker en zender ondersteunen een aantal talen. U kunt uw voorkeurstaal in het menu ingeven.

Uw voorkeurstaal voor het menu selecteren:

 1. Druk op de toets power key om het menu te openen.
 2. Blader naar het menu TAAL (LANG) met de toetsen up arrow en down arrow.
 3. Druk op de toets antenna key (op de zoeker) of de toets measure key (op de zender) om het menu TAAL (LANG) te openen.
 4. Blader door de taalopties met de toetsen up arrow endown arrow.
 5. Druk op de toets frequency key om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
 6. Druk op de toets power key om terug te keren naar het hoofdscherm.

Batterijtype

RD8200-kabelzoekers en -zenders ondersteunen lithium-ion-, alkaline- en nikkelmetaal-hydridebatterijen.

U moet het batterijtype van de kabelzoeker en zender zo instellen dat het overeenkomt met de huidige geplaatste batterij. Dit is om te zorgen voor optimale prestaties en de juiste indicatie van het batterijniveau.

Lithium-Ionbatterijen worden automatisch door de kabelzoeker gedetecteerd.

Batterijtype instellen:

 1. Druk op de toets power key om het menu te openen. 
 2. Blader naar het menu BATT met behulp van de pijltjes up arrow of down arrow.
 3. Druk op de toets frequency key (op de zoeker) of measure key (op de zender) om het menu BATT te openen.
 4. Blader door de batterijopties met de toetsen up arrowen down arrow.
 5. Druk op de toets frequency key om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
 6. Druk op de toets power keyom terug te keren naar het hoofdscherm.
 7. Als u de optionele RD8200 li-ionbatterij gebruikt, selecteert de zoeker automatisch het juiste batterijtype.

Voedingsnetwerkfrequentie

Selecteer op uw kabelzoeker de juiste frequentie (50 of 60Hz) voor de stroomtoevoer in uw land of regio.

De spanningsfrequenties op de kabelzoeker wijzigen:

 1. Druk op de toets power keyom het menu te openen.
 2. Blader naar het menu POWER met de toetsen up arrow en down arrow.
 3. Druk op de toets antenna key om het POWER-menu te openen.
 4. Blader door de voedingsopties met de toetsen up arrow en down arrow.
 5. Druk op de toets frequency key om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
 6. Druk op de toets power key om terug te keren naar het hoofdscherm.

Meeteenheden

In de RD8200-ontvanger kunt u werken in het metrische of imperiale (Amerikaanse) systeem.

De meeteenheid selecteren:

 1. Druk op de toets power keyom het menu te openen.
 2. Blader naar het EENH-menu met de toetsen up arrowen down arrow.
 3. Druk op de toets antenna key om het menu EENH te openen.
 4. Blader door de metingsopties met de toets up arrow of down arrowen selecteer METER (voor metrisch) of IMP (voor imperiale) eenheden.
 5. Druk op de toets frequency key om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
 6. Druk op de toets power key om terug te keren naar het hoofdscherm.

Frequenties inschakelen/uitschakelen

De kabelzoeker en zender ondersteunen een brede reeks frequenties en er kunnen momenten zijn waarop een aantal van deze frequenties niet gebruikt worden. Het is mogelijk frequenties snel in of uit te schakelen met behulp van het menu.

Frequenties inschakelen of uitschakelen:

 1. Druk op de toets power keyom het menu te openen.
 2. Blader naar het menu FREQ met de toetsen up arrow en down arrow.
 3. Druk op de toets antenna key (op de zoeker) of de toets measure key(op de zender) om het menu FREQ te openen.
 4. Blader door de frequentieopties met de toets up arrow of down arrow.
 5. Druk op de toets antenna key (op de zoeker) of de toets measure key(op de zender) om de frequentie in te voeren.
 6. Blader naar OFF of ON met de toetsen up arrow en down arrow.
 7. Druk op de toets frequency key om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het frequentiemenu.
 8. Als u nog extra wijzigingen wilt aanbrengen, volg dan stap 4 tot 6. Als u geen wijzigingen meer wilt aanbrengen, druk dan tweemaal op de toets frequency key om terug te keren naar het hoofdscherm.

Volumeregeling

De zender en kabelzoeker beschikken over een interne luidspreker die kritieke meldingen geeft of helpt bij het lokaliseren van pijpleidingen en kabels.

Het audioniveau aanpassen:

warning iconAWAARSCHUWING! Door de audio op de kabelzoeker te dempen, wordt het audioalarm StrikeAlert uitgeschakeld.

 1. Druk op de toets power key om het menu te openen.
 2. Blader naar het menu VOL met de toetsen up arrow en down arrow.
 3. Druk op de toets antenna key(op de zoeker) of de toets  measure key (op de zender) om het menu VOL te openen.
 4. Blader door de volume-opties met de toetsen up arrow en down arrow.
 5. Druk op de toets frequency key om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.
 6. Druk op de toets power key om terug te keren naar het hoofdscherm.

OPMERKING: Het volume van de kabelzoeker kan automatisch lager worden indien ingesteld op niveau 5 of 4, bij gebruik van alkalinebatterijen en als hun lading laag is. Wanneer dit gebeurt, zal het display kort de waarschuwing ‘LOW BATT’ knipperen en het verlaagde volumeniveau weergeven.