Eco-modus

Volgen Avatar Phil Hembery
Updated : Created :
In this article

Bij gebruik van alkaline D-cellen in Tx-5 en Tx-10 (B) zendermodellen kunt u het effectieve gebruik van de batterijen verlengen door de Eco-modus in te schakelen.

In Eco-modus neemt het uitgangsvermogen van de zender af als de batterijen niet langer het vereiste uitgangsvermogen kunnen leveren.

Als de Eco-modus actief is en het uitgangsvermogen is verlaagd, wisselt het display af tussen ‘POWER’ en het huidige uitgangsvermogensniveau.

De zender laat drie pieptonen horen telkens wanneer het vermogen wordt verminderd. Het zal dan elke minuut twee piepjes blijven geven terwijl het op een lager energieniveau werkt.

Eco-modus in- of uitschakelen

  • Druk op de mceclip0.png -toets om het menu te openen.
  • Scroll naar het BATT -menu met de mceclip1.png of mceclip2.png -toetsen en voer het in door op de mceclip7.png -toets.
  • Scroll door de batterij-opties met de mceclip1.png of mceclip2.pngtotdat ALK wordt weergegeven. Druk op de mceclip3.png -toets.
  • Gebruik de mceclip1.png of mceclip2.png totdat ECO wordt weergegeven en druk op de mceclip4.png toets om Eco-modus in te schakelen.

Of

Selecteer NORM en druk op de mceclip5.png -toets om de Eco-modus uit te schakelen.

  • Druk op de mceclip6.png -toets om het menu te verlaten.