GPS (GNSS)

Volgen Avatar Anthony Caplin
Updated : Created :
In this article

GPS (GNSS)

TDe RD8200-zoeker kan worden gekoppeld met een extern GPS-apparaat of gebruik maken van de interne GPS-module om de breedte, lengte en nauwkeurige UTC-tijd te noteren, naast de locatiegegevens met behulp van RD Map™+ of het automatische logsysteem (alleen model 8200G).

De aanwezigheid van GNSS-gegevens maakt het mogelijk om gegevens gemakkelijk in kaart te brengen en de informatie te exporteren en direct op te slaan in GIS-systemen.

GPS menu

Het GPS-menu openen:

  1. Druk op de toets power key om het menu te openen.
  2. Blader naar het menu GPS met de toetsen up arrow en down arrow.
  3. Druk op de toets antenna key.png om het menu GPS te openen.

Gebruik de toets up arrow of down arrow om door de 5 opties te bladeren:

  • RESET: Selecteer YES (Ja) om de interne GPS te resetten (alleen 8200G-modellen met GPS)
  • INT: Selecteer dit om de interne GPS te gebruiken, indien aanwezig
  • EXTM: Selecteer dit om GPS van RD MAP+ te gebruiken (functies moeten zijn ingeschakeld in de app)
  • UIT: Selecteer deze optie om de interne GPS-module uit te schakelen en batterijvermogen te sparen
  • SBAS: Selecteer dit om SBAS-modus IN of UIT te schakelen (Satellietgebaseerd correctiesysteem).

SBAS kan de GPS-nauwkeurigheid verbeteren, met name in Noord-Amerika

EXIT: Selecteer dit om het GPS-menu te sluiten

  1. Druk op de toets frequency key om uw wijzigingen te accepteren en het GPS-menu af te sluiten
  2. Druk op de toets power key om het menu af te sluiten.

Opmerking: Indien SBAS aan is duurt het langer voordat het GPS-systeem gelockt is

Interne GNSS ‘GPS’

RD8200G GPS-zoekers beschikken over een interne GNSS-module. Als een intern GNSS-model geactiveerd is, probeert dit automatisch 'contact' te maken met een aantal GPS-satellieten als de RD8200G wordt ingeschakeld.

De tijd die de GPS-module nodig heeft om te locken met het GPS-systeem is afhankelijk van hoe lang het geleden is dat hij gebruikt is en de aanwezigheid van obstakels (zoals hoge gebouwen, bomen, enz.) die het zicht kunnen belemmeren.

Als het apparaat een aantal dagen niet gebruikt is, kan de time to first fix (eerste positiebepaling) tot een aantal minuten duren.

De RD8200G-kabelzoeker geeft een aantal pictogrammen weer, die duiden op de aanwezigheid van een interne en actieve GPS en wanneer deze contact heeft met een GPS-systeem, de kwaliteit van het ontvangen signaal of het aantal ontvangen satellieten.

De nauwkeurigheid van de GPS-module wordt beïnvloed door het aantal ontvangen satellieten en de hoogste nauwkeurigheid wordt alleen bereikt als de signaalkwaliteit maximaal is.

 

GPS-pictogrammen.png

GPS-pictogrammen

 

De GPS-pictogrammen op het scherm bieden visuele informatie over de status van de interne GPS-module:

 

GPS-status en zichtbare statellieten.png

GPS-status en zichtbare statellieten